XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

Introduza un texto para analizar (ata un máximo de 100 oracións):


Alternativamente, elixa un ficheiro de texto para analizar (ata un máximo de 100 oracións):