CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CORGA 3.0

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades cumpre 25 anos da súa creación. A conmemoración desta efeméride celebrarase coa organización de diversas actividades. Máis información.

 • Logo Informe de Literatura 2016

  Informe de Literatura 2016

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2016. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Publicado o número 18 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Versión 3.4 de MedDB que amplía a documentación estática coa publicación dos Índices dos testemuños manuscritos da Lírica Profana Galego-Portuguesa: MedDB3.

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Resolución de adxudicación no procedemento de convocatoria de oito bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 30/11/2017). Máis información.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Publicada a versión 3.3 da base de datos da lírica profana galego-portuguesa incluíndo a actualización de edicións críticas e a revisión das biografías dos trobadores: MedDB3.

 • Logo Presentación CORGA 3.0

  Presentación CORGA 3.0

  O Centro “Ramón Piñeiro” ven de publicar a versión 3.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual ‑dispoñible na rede no enderezo http://corpus.cirp.gal/corga‑ que consta de case 37 millóns de palabras, das que case de 600.000 son formas diferentes.

 • Logo Medioevo Europeo

  Medioevo Europeo

  O Centro Ramón Piñeiro é membro de “Medioevo Europeo” COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. Medioevo Europeo.