CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CORGAetq 2.6

  Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado.

 • CORGA 1.7

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • MedDB 2

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Congreso Internacional 'Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (Literatura e Arte)'

  Congreso Internacional 'Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (Literatura e Arte)'

  O Instituto de Ciencias da Educación (Universidade de Santiago de Compostela) e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia) convocan o Congreso Internacional ‘Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (Literatura e Arte)’. Envío de propostas antes do 10 de abril de 2016. Inscrición do 1 ao 31 de maio de 2016. Máis información.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro queda actualizado incluíndo as novidades correspondentes ao primeiro semestre do ano 2015. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Informe de Literatura 2014

  Informe de Literatura 2014

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2014. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Resolución pola que se anuncia a adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 11/11/2015). Máis información.

 • Logo Proxectos

  Proxectos

  A información dos proxectos do Centro Ramón Piñeiro actualízase cos datos do servizo TERMIGAL.

 • Logo Novas versións CORGA

  Novas versións CORGA

  Publicadas novas versións de bases de datos e recursos: CORGA 1.7, CORGAetq 2.6 e XIADA 2.6.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 16

  Publicado o número 16 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Medioevo Europeo

  Medioevo Europeo

  O Centro Ramón Piñeiro é membro de “Medioevo Europeo” COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. Medioevo Europeo.