Corpus de Referencia do Galego Actual

DIRECCIÓN

Guillermo Rojo e María Sol López Martínez

COORDINACIÓN LINGÜÍSTICA

Eva María Domínguez Noya

EQUIPO LINGÜÍSTICO

María Caíña Hurtado (2017- )

Bárbara Bujía Tourón (2018- )

EQUIPO INFORMÁTICO

NLPgo Technologies, S.L.

José Carlos Sánchez Rivas

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO LINGÜÍSTICO

Francisco García Gondar (1994-2019)

Iván Enríquez Martínez (2016-2017)

Ana Orol González (2015-2017)

Iria Gael Romay Fernández (2014-2016)

Natividad Otero Ares (2014-2015)

Ana Belén Crespo Bastos (2012-2014)

Marcos García Salido (2012-2013)

Anxo Bea Sampedro (2009-2012)

Laura López Fernández (2009-2012)

Paula Gómez López (2008-2011)

Olalla Márquez Losada (2007-2010)

Isabel Porto Cacheiro (2006-2009)

Diego Bernal Rico (2009-2009)

Iria del Río Gayo (2007-2008)

Bárbara Canziani Kristensen (2007-2008)

Mario Regueira Fernández (2007-2007)

Silvana Castro García (2006-2007)

Susana Vázquez Recarey (2004-2007)

Amparo Cereixo Silva (2003-2006)

Sonia Gómez Castro (2004-2006)

Belén López Gómez (2004-2006)

Sandra Domínguez Carreiro (2005-2006)

Damián Suárez Vázquez (2003-2005)

Luísa Pita Rubido (2001-2004)

Beatriz Fernández Paredes (2001-2004)

Cristina Blanco González (2001-2004)

Ana Ledo Villaverde (2000-2003)

Déborah González Martínez (2001-2003)

Xosé Bestilleiro Bello (2003-2003)

Xesús Mosquera Carregal (2000-2002)

M. Teresa Araújo García (1994-2001)

Sonia Varela Pombo (1998-2001)

Susana Ferreiro García (1998-2001)

Susana García Rodríguez (1997-2000)

Mónica Martínez Baleirón (1998-2000)

Antón Porto Sánchez (1998-1999)

Inés Diz Gamallo (1994-2001)

Pilar Vázquez Grandas (1994-1998)

M. Teresa Monteagudo Cabaleiro (1994-1998)

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO INFORMÁTICO

Francisco Mario Barcala Rodríguez (2000-2015)

Fernando Magán Muñoz (1994-2016) ✝

Miguel Ángel Molinero Álvarez (2005-2006)

Jesús Rodríguez Castro (1995-1998)

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.