Corpus de Referencia do Galego Actual

DIRECTOR TÉCNICO DA ÁREA DE LINGÜÍSTICA

Guillermo Rojo

DIRECTORA

Marisol López Martínez

DIRECTOR ADXUNTO

Francisco García Gondar

COORDINADORA DO EQUIPO LINGÜÍSTICO

Eva Domínguez Noya

COORDINADOR INFORMÁTICO

NLPgo Technologies, S.L.

EQUIPO LINGÜÍSTICO

Iván Enríquez Martínez (2016- )

OUTROS MEMBROS DO EQUIPO INFORMÁTICO

José Carlos Sánchez Rivas

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO LINGÜÍSTICO

Ana Orol González (2015-2017)

Iria Gael Romay Fernández (2014-2016)

Natividad Otero Ares (2014-2015)

Ana Belén Crespo Bastos (2012-2014)

Marcos García Salido (2012-2013)

Anxo Bea Sampedro (2009-2012)

Laura López Fernández (2009-2012)

Paula Gómez López (2008-2011)

Olalla Márquez Losada (2007-2010)

Isabel Porto Cacheiro (2006-2009)

Diego Bernal Rico (2009-2009)

Iria del Río Gayo (2007-2008)

Bárbara Canziani Kristensen (2007-2008)

Mario Regueira Fernández (2007-2007)

Silvana Castro García (2006-2007)

Susana Vázquez Recarey (2004-2007)

Amparo Cereixo Silva (2003-2006)

Sonia Gómez Castro (2004-2006)

Belén López Gómez (2004-2006)

Sandra Domínguez Carreiro (2005-2006)

Damián Suárez Vázquez (2003-2005)

Luísa Pita Rubido (2001-2004)

Beatriz Fernández Paredes (2001-2004)

Cristina Blanco González (2001-2004)

Ana Ledo Villaverde (2000-2003)

Déborah González Martínez (2001-2003)

Xosé Bestilleiro Bello (2003-2003)

Xesús Mosquera Carregal (2000-2002)

M. Teresa Araújo García (1994-2001)

Sonia Varela Pombo (1998-2001)

Susana Ferreiro García (1998-2001)

Susana García Rodríguez (1997-2000)

Mónica Martínez Baleirón (1998-2000)

Antón Porto Sánchez (1998-1999)

Inés Diz Gamallo (1994-2001)

Pilar Vázquez Grandas (1994-1998)

M. Teresa Monteagudo Cabaleiro (1994-1998)

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO INFORMÁTICO

Fernando Magán Muñoz (1994-2016) ✝

Miguel Ángel Molinero Álvarez (2005-2006)

Jesús Rodríguez Castro (1995-1998)

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utlización.