Corpus de Referencia do Galego Actual

DIRECCIÓN

Guillermo Rojo e María Sol López Martínez

COORDINACIÓN LINGÜÍSTICA

Eva María Domínguez Noya

EQUIPO LINGÜÍSTICO

Nuria García García (2021-2023)

María Martínez Fernández (2021-2022)

Natalia Villar Martínez (2022-)

EQUIPO INFORMÁTICO

NLPgo Technologies, S.L.

José Carlos Sánchez Rivas

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO LINGÜÍSTICO

M. Teresa Araújo García (1994-2001)

Anxo Bea Sampedro (2009-2012)

Diego Bernal Rico (2009-2009)

Xosé Bestilleiro Bello (2003-2003)

Cristina Blanco González (2001-2004)

Bárbara Bujía Tourón (2018-2020)

María Caíña Hurtado (2017-2019; 2021)

Bárbara Canziani Kristensen (2007-2008)

Silvana Castro García (2006-2007)

Amparo Cereixo Silva (2003-2006)

Ana Belén Crespo Bastos (2012-2014)

Inés Diz Gamallo (1994-2001)

Sandra Domínguez Carreiro (2005-2006)

Iván Enríquez Martínez (2016-2017)

Beatriz Fernández Paredes (2001-2004)

Susana Ferreiro García (1998-2001)

Francisco García Gondar (1994-2019)

Marcos García Salido (2012-2013)

Susana García Rodríguez (1997-2000)

Paula Gómez López (2008-2011)

Sonia Gómez Castro (2004-2006)

Déborah González Martínez (2001-2003)

Ana Ledo Villaverde (2000-2003)

Laura López Fernández (2009-2012)

Belén López Gómez (2004-2006)

Nerea López Iglesias (2019)

Lara Lorenzo Herrera (2019-2021)

Olalla Márquez Losada (2007-2010)

Mónica Martínez Baleirón (1998-2000)

Vítor Míguez Rego (2020-2021)

M. Teresa Monteagudo Cabaleiro (1994-1998)

Xesús Mosquera Carregal (2000-2002)

Ana Orol González (2015-2017)

Natividad Otero Ares (2014-2015)

Luísa Pita Rubido (2001-2004)

Isabel Porto Cacheiro (2006-2009)

Antón Porto Sánchez (1998-1999)

Mario Regueira Fernández (2007-2007)

Iria del Río Gayo (2007-2008)

Iria Gael Romay Fernández (2014-2016)

Damián Suárez Vázquez (2003-2005)

Sonia Varela Pombo (1998-2001)

Susana Vázquez Recarey (2004-2007)

Pilar Vázquez Grandas (1994-1998)

MEMBROS ANTERIORES DO EQUIPO INFORMÁTICO

Francisco Mario Barcala Rodríguez (2000-2015)

Fernando Magán Muñoz (1994-2016) ✝

Miguel Ángel Molinero Álvarez (2005-2006)

Jesús Rodríguez Castro (1995-1998)