CORGA: Corpus de Referencia do Galego Actual
ISSN: 1988-1541 Versión: 1.7
Data da última actualización: 18/6/2015 (31,9 millóns de formas)