CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CODOLGA 17 (2020)

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • Palmed

  Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

 • BILEGA 3

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CORGA 3.2

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • ArGaMed

  Arquivo Galicia Medieval.

 • XIADA 2.7

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Coloquio “OS CORPORA DOCVMENTALIA LATINA DA PENÍNSULA IBÉRICA NO 25 ANIVERSARIO DE CODOLGA”

  Coloquio “OS CORPORA DOCVMENTALIA LATINA DA PENÍNSULA IBÉRICA NO 25 ANIVERSARIO DE CODOLGA”

  Este Coloquio Internacional terá lugar os días 18 e 19 de novembro de 2021 no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Salón de Actos, San Roque, 2). Existe a opción de inscribirse como asistente. “Máis información

 • Logo Bolsas de formación 2021

  Bolsas de formación 2021

  Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional no procedemento de convocatoria de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 28/09/2021). Máis información.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Nova versión 3.11 de MedDB con actualización do corpus lírico: MedDB3.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 21

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 21

  Publicado o número 21 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase con varios títulos. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

  CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

  Nova versión 17 (2020) de CODOLGA en: http://corpus.cirp.gal/codolga

 • Logo Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa

  Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa

  Nova versión 1.2 de Palmed que inclúe a actualización das cantigas, os criterios de transcrición e un interface renovado: PALMED.

 • Logo Informe de Literatura 2018

  Informe de Literatura 2018

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2018. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Nova versión da BILEGA

  Nova versión da BILEGA

  Versión 3.1 de BILEGA con varias correccións e melloras.