Como debo referenciar calquera información que utilice deste proxecto?

Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA) [2.6] - http://corpus.cirp.es/xiada