c-coordinante
s-subordinante
0-non aplica
m-masculino
f-feminino
a-masculino / feminino
n-neutro
0-non aplica
s-singular
p-plural
a-singular / plural
0-non aplica
c-comparativo
s-superlativo
0-non aplica
1-primeira
2-segunda
3-terceira
a-primeira / terceira
0-non aplica
n-nominativo
a-acusativo
d-dativo
p-preposicional
f-formante léxico
o-outros casos
p-presente
i-copretérito
l-antepretérito
f-futuro
e-pretérito
c-pospretérito
0-non aplica
i-indicativo
s-subxuntivo
m-imperativo
f-infinitivo
x-xerundio
p-participio
s-singular
p-plural
a-singular / plural
d-determinante
n-non determinante
a-determinante / non determinante
Categoría Tipo Subtipo Xénero Número Grao Persoa Caso Tempo Verbal Modo Posuidor Valor
Substantivo
S
1
c-común
p-propio
2
m,f,a,0
3
s,p,a,0
4
Adxectivo
A
1
m,f,a
3
s,p,a
4
c,s,0
2
Verbo
V
1
m,f,0
5
s,p,0
6
1,2,3,a,0
4
p,i,l,f,e,c,0
2
i,s,m,f,x,p
3
Preposición
P
1
Conxunción
C
1
c-coordinante
s-subordinante
2
Adverbio
W
1
n-nuclear
m-modificador
a-nuclear / modificador
r-relativo
g-interrogativo/ exclamativo
2
Artigo
D
1
d-determinado
i-indeterminado
2
m,f
3
s,p
4
Demostrativo
E
1
m,f,n
3
s,p
4
d,n
2
Relativo
T
1
m,f,a
3
s,p,a
4
d,n
2
Posesivo
M
1
m,f
5
s,p
6
1,2,3
3
s,p,a
4
d,n
2
Indefinido
I
1
m,f,a,0
3
s,p,a,0
4
d,n,a
2
Numeral
N
1
c-cardinal
o-ordinal
2
m,f,a
4
s,p
5
d,n
3
Pronome
R
1
t-tónico
a-átono
2
m,f,a,n
5
s,p,a
6
1,2,3
4
n,a,d,p,f,o
3
interrogativo/ exclamativo
G
1
m,f,a
3
s,p,a
4
d,n
2
Locución
L
1
a-adverbial
p-preposicional
c-conxuntiva
2
c,s,0
3
Interxección
Y
1
Signo de puntuación
Q
1
Categoría periférica
Z
1
f-fórmula
0
0
a-abreviatura
m,f,a,0
s,p,0
g-sigla
m,f,a,0
s,p,a,0
s-símbolo
0
0
o-outros tipos
m,f,a,0
s,p,a,0
2
3
4