SUBSTANTIVO (S) (16 etiquetas)
ScaaSubstantivo, común, masculino/feminino, singular/plural
_¿Que hai, matasáns?
ScapSubstantivo, común, masculino/feminino, plural
Cal considera a mellor escola para formar guitarristas?
ScasSubstantivo, común, masculino/feminino, singular
É tenente de alcalde de Pontevedra
ScfaSubstantivo, común, feminino, singular/plural
!Sífilis mexericas!
ScfpSubstantivo, común, feminino, plural
Tamén se precisarían grabacións en audio da súa voz (lectura de poemas, conferencias, entrevistas...) e todo o que poda ser utilizado neste documental.
ScfsSubstantivo, común, feminino, singular
Alternativa contra a escasa rendibilidade da bolsa e do aforro
ScmaSubstantivo, común, masculino, singular/plural
Esta empresa aproveita pezas de matadoiro, entre elas páncreas para insulina;
ScmpSubstantivo, común, masculino, plural
A causa: a alta tendencia inflacionista, as escasas marxes de beneficios, as cotas de mantemento e os impostos.
ScmsSubstantivo, común, masculino, singular
O ingreso de España no proceso de implantación da moeda única europea é un acontecemento da maior importancia.
Sp00Substantivo, propio, xénero non aplica, número non aplica
Así funcionan as cousas en Vigo.
Spf0Substantivo, propio, feminino, número non aplica
Ana Isabel García Arias / Pilar lembrou que unha compañeira dela, Toñita, é desta parroquia e preguntoulle como poderiamos ver as pinturas.
SpfpSubstantivo, propio, feminino, plural
O edificio, de estilo sobrio e funcional, pecha as catro frontes que escoltan a fonte das Praterías.
SpfsSubstantivo, propio, feminino, singular
Creo nunha España plural, pero non quero fronteiras.
Spm0Substantivo, propio, masculino, número non aplica
César Gómez explica que o invento xa está patentado...
SpmpSubstantivo, propio, masculino, plural
Os Presupostos do Estado para o 2003 parecen feitos por Harry Potter.
SpmsSubstantivo, propio, masculino, singular
A república do Xacobeo foi como a versión invertida do conto do Rei Midas, e quen tocaba a Sociedade de Xestión conseguía un pouco de ouro:
ADXECTIVO (A) (21 etiquetas)
A0aaAdxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, singular/plural
...a demanda mundial de off-shore centrarase nos próximos anos neste último tipo de plataformas.
A0apAdxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, plural
Somos diferentes e universais e a nosa forma de ver a vida...
A0asAdxectivo, grao non aplica, masculino/feminino, singular
É moi fráxil neste senso.
A0faAdxectivo, grao non aplica, feminino, singular/plural
!Sífilis mexericas!
A0fpAdxectivo, grao non aplica, feminino, plural
As continuas noticias sobre naufraxios ...
A0fsAdxectivo, grao non aplica, feminino, singular
...sistema de conta corrente tributaria.
A0maAdxectivo, grao non aplica, masculino, singular/plural
!Parabrisas furafollas!
A0mpAdxectivo, grao non aplica, masculino, plural
...nos conflictos bélicos, aos pequenos países...
A0msAdxectivo, grao non aplica, masculino, singular
nacionalismo galego moderno...
AcapAdxectivo, comparativo, masculino/feminino, plural
Convoca a proba libre para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de 18 anos na convocatoria de xuño e de setembro e se dictan instruccións para realizala.
AcasAdxectivo, comparativo, masculino/feminino, singular
o número e gravedade de conflictos bélicos e atentados terroristas foi menor neste ano...
AcfpAdxectivo, comparativo, feminino, plural
...gozando de maiores oportunidades...
AcfsAdxectivo, comparativo, feminino, singular
...maior flexibilidade e axilidade...
AcmpAdxectivo, comparativo, masculino, plural
...proclamaba un dos mellores eslogans do nacionalismo...
AcmsAdxectivo, comparativo, masculino, singular
O sábado foi o peor día con sete accidentes e sete mortos.
AsapAdxectivo, superlativo, masculino/feminino, plural
Son hipersensibles á luz.
AsasAdxectivo, superlativo, masculino/feminino, singular
Ofenderíase moi profundamente, pois neste punto é hipersensíbel
AsfpAdxectivo, superlativo, feminino, plural
...as obras son máquinas complexísimas.
AsfsAdxectivo, superlativo, feminino, singular
A cooperativa debe preocuparse de marca-la mínima marxe económica...
AsmpAdxectivo, superlativo, masculino, plural
Os prezos máximos das gasolinas baixarán a partir de mañá...
AsmsAdxectivo, superlativo, masculino, singular
¡Carísimo e cunha calor que fundía o queixo!.
VERBO (V) (75 etiquetas)
V0f000Verbo, tempo non aplica, infinitivo, persoa non aplica, xénero non aplica, número non aplica
Din del que é o home que fixo soñar a De Gaulle e Miterrand con que Francia podería converterse nunha potencia militar e espacial.
V0f10pVerbo, tempo non aplica, infinitivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Ás veces podemos escoller para andar pés latinos ou gregos: sermos bípedes ou dípodos, e irmos ao pedicuro ou ao podólogo.
V0f20pVerbo, tempo non aplica, infinitivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Pagardes entre todos ou pagares ti non semella tan difícil decisión.
V0f20sVerbo, tempo non aplica, infinitivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Pagardes entre todos ou pagares ti non semella tan difícil decisión.
V0f30pVerbo, tempo non aplica, infinitivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Para o financeiro, a pesar de se cumpriren os prazos, é preocupante o futuro de sectores como a pesca ou o turismo...
V0m10pVerbo, tempo non aplica, imperativo, 1ª, xénero non aplica, plural
¡Vamos apuntarnos! _contestou Xurxo.
V0m20pVerbo, tempo non aplica, imperativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Pensade en que actividades facedes habitualmente e analizar se as realizades de forma correcta, e considerade tamén o importante que é durmir nun bon colchón...
V0m20sVerbo, tempo non aplica, imperativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Mira que mono queda, cinco homes e cinco mulleres;
V0p0fpVerbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, feminino, plural
... xa que hai numerosas obras que terán que ser co-financiadas pola Xunta".
V0p0fsVerbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, feminino, singular
Unha vez demostrada a validez do invento, a sociedade comezará coa busca dos materiais...
V0p0mpVerbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, masculino, plural
Estes impostos compartidos deberían, cando menos, ser xestionados por unha Axencia Tributaria Común...
V0p0msVerbo, tempo non aplica, participio, persoa non aplica, masculino, singular
Dado o tamaño das compañías galegas, esta acción podería suxerir o recurso ó corporativismo...
V0x000Verbo, tempo non aplica, xerundio, persoa non aplica, xénero non aplica, número non aplica
Os débitos a clientes, excluíndo o efecto da cesión temporal de activos, presentan un crecemento...
V0x10pVerbo, tempo non aplica, xerundio, 1ª, xénero non aplica, plural
Xa saben, Sartre defendía _falándomos de literatura_ que o escritor debe estar comprometido co seu tempo
V0x20pVerbo, tempo non aplica,xerundio, 2ª, xénero non aplica, plural
Creo que todo sairá mellor facéndodes como di el.
Vci10pVerbo, pospretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
"Con esta medida conseguiriamos unha tributación moito máis mesurada, e aumentariámo-la recadación...
Vci10sVerbo, pospretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Centrándonos no mundo que nos rodea máis de cerca, eu diría que o fundamento está na xestión.
Vci20pVerbo, pospretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Cos teus cans, as túas gatas, os vosos cabalos, as vosas vacas, o voso elefante e as miñas galiñas xa teriades unha boa granxa se quixesedes montala.
Vci20sVerbo, pospretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Contases ti ou contaramos nós, enganaríaste de tódolos xeitos.
Vci30pVerbo, pospretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Tras el poderían vir novas incorporacións, xa que o nome de Galiza vai facéndose un espacio entre os consumidores...
Vci30sVerbo, pospretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
O primeiro sería crear institucións supranacionais con capacidade política.
Vcia0sVerbo, pospretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Diría máis:
Vei10pVerbo, pretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Lembro por exemplo que fixemos un esforzo por buscar a versión galega de todos os refráns que usou.
Vei10sVerbo, pretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Eu dei varios cursiños de ikebana nas asociacións culturais de Vidán e de Vite, e decateime de que a xente desfruta aprendéndoa.
Vei20pVerbo, pretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Nalgún festival o ska xa é máis que un toque decorativo, hai pouco tocáchedes no Sagarrandotik...
Vei20sVerbo, pretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
"Explícalle aos da rúa o que viches aquí" a frase coa que se despide dela unha das reclusas...
Vei30pVerbo, pretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
É o caso da autovía transcantábrica, da que se presupostaron dous millóns de euros.
Vei30sVerbo, pretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
A idea xurdiu hai catro anos da man de dous empresarios da Coruña, Vicente López e César Gómez.
Ves10pVerbo, pretérito, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
"Se non vendesemos ese cuarzo teriamos un gran vertedoiro", di Goyoaga.
Ves10sVerbo, pretérito, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Se eu fose alcalde da Coruña o primeiro que faría sería solucionar o problema do tráfico.
Ves20pVerbo, pretérito, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Cos teus cans, as túas gatas, os vosos cabalos, as vosas vacas, o voso elefante e as miñas galiñas xa teriades unha boa granxa se quixesedes montala.
Ves20sVerbo, pretérito, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Contases ti ou contaramos nós, enganaríaste de tódolos xeitos.
Ves30pVerbo, pretérito, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Esas expresións que moi axiña nos parece imposíbel que non tivesen existido antes.
Ves30sVerbo, pretérito, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
Non era necesario e foi suficiente cunha insinuación de Riera para que a alcaldesa fixese mutis e desaparecese da escena.
Vesa0sVerbo, pretérito, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
A cuestión non é que bailase ben senón que cantaba moi mal.
Vfi10pVerbo, futuro, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Conseguiremos unha sociedade sen medos e audaz.
Vfi10sVerbo, futuro, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
De seguido, tentarei facer unha síntese deste Memorandum.
Vfi20pVerbo, futuro, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
"Agora que acabo de ser elixido presidente da República e en vésperas de asumir o cargo, todos comprenderedes que non poida seguir á cabeza" do partido, dixo Sarkozy,...
Vfi20sVerbo, futuro, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Vfi30pVerbo, futuro, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
En total serán 500,72 millóns de euros os fondos públicos que gastarán os distintos Ministerios na nosa comunidade, dos que case 100 millóns non deberían ser incluídos.
Vfi30sVerbo, futuro, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
O mecanismo comercializarase no 2003
Vfs10pVerbo, futuro, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Como sementarmos, así colleremos cando seguemos.
Vfs10sVerbo, futuro, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Xuro que se non morrer aquí hei volver.
Vfs20pVerbo, futuro, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Onde virdes moita comida non vos metades.
Vfs20sVerbo, futuro, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
Onde vires moito fume non te vaias quentar.
Vfs30pVerbo, futuro, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
Mais se en xuicio conservou o comercio en pratas e cobre, non tardaría en perdelo polo seu mal tino prao negocio, que todo era chegaren donceis lisboetas e malvenderlles todo o que eles quixeren.
Vfs30sVerbo, futuro, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
Toca agora, partindo deste traballo, elaborar un texto articulado quen de se apresentar no Parlamento galego e de se confrontar co que propoñan _se tal for a súa vontade_ as demais forzas políticas actuantes na Galiza.
Vfsa0sVerbo, futuro, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Iso foi por fixer todo o traballo.
Vii10pVerbo, copretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Non entendo por que os homes eramos discriminados.
Vii10sVerbo, copretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
"O que tiña no corpo levaba 12 anos aí metido sen saber que o tiña", explicou Mari Carmen Fernández...
Vii20pVerbo, copretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
O crego non falou convosco porque non estabades na casa, pero si falou contigo posto que estabas e non che deu a razón.
Vii20sVerbo, copretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Desde cando se rían de ti cando falabas galego a hoxe hai unha diferenza notábel.
Vii30pVerbo, copretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Os estaleiros de Ferrol, que ocupaban arredor de 14.000 traballadores cando corrían os anos 70, fican agora atendidos por 2.000, na súa maior parte administrativos e técnicos.
Vii30sVerbo, copretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Era o cantar da miña nai que eu máis gozaba de ouvir: forza, graza, alegría e raiba para bailar.
Viia0sVerbo, copretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Pensaba estes días en que o oasis político catalán se ve ameazado por unha dura treboada de area, desas capaces de deixar tras o amencer unha árida paisaxe.
Vli10pVerbo, antepretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
...versións ambas que se din respectuosas destes cantos que nunca debéramos dar por esquecidos, pois neles está recollida a esencia do noso hábitat.
Vli10sVerbo, antepretérito, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Dito isto quixera formular tres cuestións:
Vli20pVerbo, antepretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Nós xa chegaramos e vós xa comerades cando el comezou a falar.
Vli20sVerbo, antepretérito, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
Non fai máis ca repetir que aquela noite estiveras encantadora.
Vli30pVerbo, antepretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
E aquela viaxe rematara como lle estaban a indicar os deuses que escribiran a historia inconclusa do Home";
Vli30sVerbo, antepretérito, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Os ollos da ponte, de Ramiro Fonte, volve ao escenario que o escritor eumés reflectira en Os meus ollos.
Vlia0sVerbo, antepretérito, indicativo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Dixo que o fixera moi ben.
Vpi10pVerbo, presente, indicativo, 1ª, xénero non aplica, plural
Ollando cara diante, só vemos que o problema se vai agravar.
Vpi10sVerbo, presente, indicativo, 1ª, xénero non aplica, singular
Sigo a selo.
Vpi20pVerbo, presente, indicativo, 2ª, xénero non aplica, plural
Se tedes en consideración estes factores será máis difícil autodanarse.
Vpi20sVerbo, presente, indicativo, 2ª, xénero non aplica, singular
E sentes que te alongas voando cara ao horizonte".
Vpi30pVerbo, presente, indicativo, 3ª, xénero non aplica, plural
Se as políticas do Fondo Monetario para Arxentina se levan a cabo tal e como se están a apresentar agora, Arxentina desintegrarase.
Vpi30sVerbo, presente, indicativo, 3ª, xénero non aplica, singular
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os 392 do conxunto do Estado.
Vps10pVerbo, presente, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, plural
Coido que vai chegando o intre de que os galegos lle erixamos unha estatua ó Sr. Jordi Pujol.
Vps10sVerbo, presente, subxuntivo, 1ª, xénero non aplica, singular
Pode que perda a batalla nesa maneira de interpretar competitivamente o mundo, pero vouno intentar.
Vps20pVerbo, presente, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, plural
Onde virdes moita comida non vos metades.
Vps20sVerbo, presente, subxuntivo, 2ª, xénero non aplica, singular
É raro que escoites música atonal en cine ou na publicidade, e por iso non hai avance.
Vps30pVerbo, presente, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, plural
"A cultura da pesca que teñen os galegos _comenta Paz-Andrade_ fai que coiden o mar como o fai pouca xente.
Vps30sVerbo, presente, subxuntivo, 3ª, xénero non aplica, singular
"Non creo que Europa estea sendo boa para nós, pero non podo afirmar con total seguridade que é mala".
Vpsa0sVerbo, presente, subxuntivo, 1ª/3ª, xénero non aplica, singular
Pero diso non se pode deducir que, en canto ó calendario, avogue por un aprazamento, pois non é así en absoluto", subliñou.
PREPOSICIÓN (P) (1 etiqueta)
PPreposición
En Galicia o número de obxectores que responden á enquisa está entre 200 e 300, pero sabemos que son moitos máis.
CONXUNCIÓN (C) (2 etiquetas)
CcConxunción coordinante
Conxunción, coordinante: tres de cada dez libros que se producen quedan sen vender, ben nos almacéns das editoriais, ben nos estantes das librerías.
CsConxunción subordinante
Conxunción, subordinante: Damián Villalaín, responsable de Galaxia, considera que, anque a Xunta e as editoriais galegas colocaron "unha boa mostra" en Fráncfurt, cómpre levar a cabo esa promoción de autores.
ADVERBIO (W) (4 etiquetas)
WgAdverbio, interrogativo/exclamativo
O chanceler alemán, Helmut Kohl, declarábase onte, sábado, canso de discusións sobre cómo, cándo e con quén comezará a unión económica e monetaria europea (UEM), e recomendoulles a tódolos países da UE que fagan os seus deberes.
WmAdverbio, modificador
A Coordinadora Galega de ONGD valora moi positivamente este proxecto e o proceso de xestación que o ten precedido.
WnAdverbio, nuclear
"Obviamente non é o mesmo manter aboiando e mover unha tonelada que dez.
WrAdverbio, relativo
Neste sentido, o que desexa a patronal é que as tarifas estean ligadas ós custos de producción de forma similar a como fluctúan os prezos dos petrolíferos por parte dos operadores do mercado.
ARTIGO (D) (8 etiquetas)
DdfpArtigo, definido, feminino, plural
As familias gastan menos ca en 1990
DdfsArtigo, definido, feminino, singular
Parámetros que permiten definir a saúde
DdmpArtigo, definido, masculino, plural
A reforma do IRPF supuxo un aforro de 800.000 millóns para os contribuíntes
DdmsArtigo, definido, masculino, singular
A iso haberá que engadir o impacto na capacidade emisora e receptora...
DifpArtigo, indefinido, feminino, plural
No 1994 o banco presentaba unhas perdas de 371 millóns de pesetas...
DifsArtigo, indefinido, feminino, singular
Referiuse a que se trata dunha plataforma ideal para os interesados...
DimpArtigo, indefinido, masculino, plural
...hai uns proxectos de desenvolvemento que se manteñen", explicou Rafael Miranda.
DimsArtigo, indefinido, masculino, singular
No futuro, alguén lembrará que un día tivemos tigres de ouro...
DEMOSTRATIVO (E) (9 etiquetas)
EdfpDemostrativo, determinante, feminino, plural
Estas medidas de tipo microeconómico son das poucas dispoñíbeis...
EdfsDemostrativo, determinante, feminino, singular
Esa idea parte do descoñecemento.
EdmpDemostrativo, determinante, masculino, plural
E se en Karaikal corre algo estes días é o alcohol.
EdmsDemostrativo, determinante, masculino, singular
Naquel momento e, desde logo, neste momento, non teño ningunha intención de cambiar.
EnfpDemostrativo, non determinante, feminino, plural
A todas estas cabería engadir aquelas valoracións que consideran...
EnfsDemostrativo, non determinante, feminino, singular
Asegura que esta é unha idea que "se leva anos acariñando"...
EnmpDemostrativo, non determinante, masculino, plural
Ambos os candidatos apelan aos votantes para que estes sexan...
EnmsDemostrativo, non determinante, masculino, singular
Ese foi un dos temas que máis discutimos na Asamblea Constituínte.
EnnsDemostrativo, non determinante, neutro singular
Isto coloca a Galicia na cuarta comunidade con menos investimento...
RELATIVO (T) (11 etiquetas)
TdfpRelativo, determinante, feminino, plural
...hai compañeiros sen contrato ou que traballan máis horas das que lle corresponden ou fotógrafos cuxas imaxes son usadas pola empresa sen recoñecerlle os dereitos de autor.
TdfsRelativo, determinante, feminino, singular
Unha Constitución cuxa reforma vai aprobar xa o Consello de Ministros esta semana , para fixar, deste xeito os límites dos estatutos.
TdmpRelativo, determinante, masculino, plural
...quedou excluída da rede enerxética prioritaria da UE, cuxos proxectos recibirán 28.000 millóns de euros.
TdmsRelativo, determinante, masculino, singular
...concluíu onte un xuíz de instrución, cuxo ditame se coñeceu tras unha campaña da súa viúva para esclarecer a traxedia.
TnaaRelativo, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
Ou, máis ben, que as autoridades _centrais e autonómicas_ aínda non foron quen de transmitir as peculiaridades que están a impedir que Galicia se beneficie...
TnapRelativo, non determinante, masculino/feminino, plural
...ou dar traballo ás mozas e mozos que xa non emigran, ou mil outras cousas máis?
TnasRelativo, non determinante, masculino/feminino, singular
Seoane, que ofreceu unha roda de prensa para valorar a decisión de Política Territorial de non lle outorgar a citada aprobación debido a deficiencias...
TnfpRelativo, non determinante, feminino, plural
"Estas partidas que se repiten refírense sobre todo a obras menores...
TnfsRelativo, non determinante, feminino, singular
Kafloat é o nome da empresa coruñesa que comercializará internacionalmente un sistema para evitar que os barcos naufraguen cando se produza unha entrada de auga.
TnmpRelativo, non determinante, masculino, plural
"Haberá membros do equipo directivo que permanezan aquí e membros do equipo directivo que estarán alí".
TnmsRelativo, non determinante, masculino, singular
O novo consello de administración de Fadesa, que o xoves tomou posesión na cidade da Coruña, xa está ó choio.
POSESIVO (M) (56 etiquetas)
Md1pfpPosesivo, determinante, 1ª, plural, feminino, plural
Aínda que moitas das nosas propostas...
Md1pfsPosesivo, determinante, 1ª, plural, feminino, singular
...a nosa inequívoca vontade de colaborar...
Md1pmpPosesivo, determinante, 1ª, plural, masculino, plural
As continuas noticias sobre naufraxios que sacoden os nosos mariñeiros impulsaron definitivamente esta iniciativa...
Md1pmsPosesivo, determinante, 1ª, plural, masculino, singular
Incluso o viño branco, entre o que destaca o noso Albariño...
Md1sfpPosesivo, determinante, 1ª, singular, feminino, plural
...é o que pon nas miñas notas e o acordado nas actas"...
Md1sfsPosesivo, determinante, 1ª, singular, feminino, singular
A miña postura sobre iso vén de longo...
Md1smpPosesivo, determinante, 1ª, singular, masculino, plural
Nos meus tempos no Partido Nacionalista Galego...
Md1smsPosesivo, determinante, 1ª, singular, masculino, singular
"O meu ofrecemento é o de xestionar este proxecto...
Md2pfpPosesivo, determinante, 2ª, plural, feminino, plural
Cos teus cans, as túas gatas, os vosos cabalos, as vosas vacas, o voso elefante e as miñas galiñas xa teriades unha boa granxa se quixesedes montala.
Md2pfsPosesivo, determinante, 2ª, plural, feminino, singular
Ante a vosa mirada expuxen...
Md2pmpPosesivo, determinante, 2ª, plural, masculino, plural
Os vosos soldados están no noso poder.
Md2pmsPosesivo, determinante, 2ª, plural, masculino, singular
A sucursal aparecerá daquela no voso pensamento...
Md2sfpPosesivo, determinante, 2ª, singular, feminino, plural
Cos teus cans, as túas gatas, os vosos cabalos, as vosas vacas, o voso elefante e as miñas galiñas xa teriades unha boa granxa se quixesedes montala.
Md2sfsPosesivo, determinante, 2ª, singular, feminino, singular
...pasar de recoller a colleita a ser dono da túa tenda...
Md2smpPosesivo, determinante, 2ª, singular, masculino, plural
"Cando medras nunha lingua na que non aprendes a expresar os teus sentimentos, o mellor é aprender unha nova para facelo".
Md2smsPosesivo, determinante, 2ª, singular, masculino, singular
...informacións respecto ao teu estado de saúde.
Md3afpPosesivo, determinante, 3ª, singular/plural, feminino, plural
Como eran as súas clases?
Md3afsPosesivo, determinante, 3ª, singular/plural, feminino, singular
Algúns entes inscribíronse trala súa concesión
Md3ampPosesivo, determinante, 3ª, singular/plural, masculino, plural
Segundo os seus cálculos, Brasil terá que conseguer 63 mil millóns de dólares en 2003 para evitar un cesamento de pagos.
Md3amsPosesivo, determinante, 3ª, singular/plural, masculino, singular
O seu volume de negocio aumentou arredor do 15%
Md3pfpPosesivo, determinante, 3ª, plural, feminino, plural
Ademais, os grandes buques teñen xa compartimentadas as súas adegas para poder pecharse e amañarse en alta mar en caso de fuga", sinala o xerente de Kafloat.
Md3pfsPosesivo, determinante, 3ª, plural, feminino, singular
Terán que ver cal é a súa responsabilidade en levar a crispación...
Md3pmpPosesivo, determinante, 3ª, plural, masculino, plural
A empresa tamén mercou coches por valor de 52 millóns de pesetas, e dotounos dos seus correspondentes teléfonos...
Md3pmsPosesivo, determinante, 3ª, plural, masculino, singular
E no borrador do seu informe tampouco incluíron referencia ningunha á contía dos cartos que percibiu.
Md3sfpPosesivo, determinante, 3ª, singular, feminino, plural
...fixera desta unha das súas principais actividades nos anos noventa.
Md3sfsPosesivo, determinante, 3ª, singular, feminino, singular
...expresou a súa decepción pola falta de colaboración de EEUU.
Md3smpPosesivo, determinante, 3ª, singular, masculino, plural
...plasmaron a súa visión particular do noso medio natural e os seus problemas.
Md3smsPosesivo, determinante, 3ª, singular, masculino, singular
A viúva do militar, Susan, manifestou o seu alivio polo ditame...
Mn1pfpPosesivo, non determinante, 1ª, plural, feminino, plural
Reivindicaron que as rúas "tamén son nosas, non só das multinacionais", ás que acusaron de aproveita-las condicións nas que se encontran os países do terceiro mundo para incrementa-los seus beneficios.
Mn1pfsPosesivo, non determinante, 1ª, plural, feminino, singular
Era cando soaba aquelo de "a terra é nosa e non de Fenosa".
Mn1pmpPosesivo, non determinante, 1ª, plural, masculino, plural
Dos nosos, o que en peor situación se encontraba era o Silverio Gándara, que seguía con aquelas chagas das pernas, que daba mágoa verllas.
Mn1pmsPosesivo, non determinante, 1ª, plural, masculino, singular
...nun país civilizado e moderno coma o noso".
Mn1sfpPosesivo, non determinante, 1ª, singular, feminino, plural
...son tomas de posición miñas e por iso inclúoos...
Mn1sfsPosesivo, non determinante, 1ª, singular, feminino, singular
A miña é unha posición de autoesixencia...
Mn1smpPosesivo, non determinante, 1ª, singular, masculino, plural
...navegando libre polo deficiente organismo dalgún deses tristes devanceiros meus, imaxínoos tristes...
Mn1smsPosesivo, non determinante, 1ª, singular, masculino, singular
...fai eco da vella reivindicación de Virginia Woolf de "un cuarto de seu" ampliándoa a "unha casa de meu".
Mn2pfpPosesivo, non determinante, 2ª, plural, feminino, plural
A min tanto me ten, aínda que xa che dixen que non teño nada que ver coas pantasmas vosas.
Mn2pfsPosesivo, non determinante, 2ª, plural, feminino, singular
Eu non sei, pero a nosa raza é diferente da vosa.
Mn2pmpPosesivo, non determinante, 2ª, plural, masculino, plural
_Mira a ver se anda por aí algún dos teus, e dormes nun camión dos vosos, ho.
Mn2pmsPosesivo, non determinante, 2ª, plural, masculino, singular
O home que está aquí _e sinalou agora ó Candal_ non quere matarvos, quere ser amigo voso.
Mn2sfpPosesivo, non determinante, 2ª, singular, feminino, plural
Son figuracións túas.
Mn2sfsPosesivo, non determinante, 2ª, singular, feminino, singular
Resulta evidente que unha noite en soedade é moito máis noite e tamén é moita máis soedade, un séntese impotente diante da escuridade aberta e sincera, como diante túa.
Mn2smpPosesivo, non determinante, 2ª, singular, masculino, plural
_Mira a ver se anda por aí algún dos teus, e dormes nun camión dos vosos, ho.
Mn2smsPosesivo, non determinante, 2ª, singular, masculino, singular
_¿Aínda te emocionas cando sae un libro teu?
Mn3afpPosesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, feminino, plural
Entre a oficialidade murmurábase que tal e tal casa eran súas.
Mn3afsPosesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, feminino, singular
Aquela casa xa non era súa, era unha cela negra de paredes difusas, un espacio equívoco e sen termo, a superficie inabarcable e informe da súa limitación.
Mn3ampPosesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, masculino, plural
Eses contos son seus?
Mn3amsPosesivo, non determinante, 3ª, singular/plural, masculino, singular
E escoitar non é o seu.
Mn3pfpPosesivo, non determinante, 3ª, plural, feminino, plural
Fun ao parque e pouseinas ao pé da fonte, onde eles lavan as súas.
Mn3pfsPosesivo, non determinante, 3ª, plural, feminino, singular
...os hipermercados ampliaron a súa desde o 15 por cento de vendas en 1987 ta o 30,7 por cento que alcanzaron en 1994.
Mn3pmpPosesivo, non determinante, 3ª, plural, masculino, plural
Dixeran que eran seus.
Mn3pmsPosesivo, non determinante, 3ª, plural, masculino, singular
O apoio estrutural e financeiro desas entidades culturais con prestixio de seu en Madrid son as que realmente sosteñen e lle dan febra ao festival.
Mn3sfpPosesivo, non determinante, 3ª, singular, feminino, plural
...Ramón Piñeiro explicaba as súas sobre Galiza e o galeguismo...
Mn3sfsPosesivo, non determinante, 3ª, singular, feminino, singular
...as únicas declaracións que fai a todo o séquito de acólitos que leva detrás súa coma avésporas chuchonas detrás dun bote de marmelada...
Mn3smpPosesivo, non determinante, 3ª, singular, masculino, plural
...el tivo que buscar a vida nas Canarias, na cancha e non na construción como moitos paisanos seus, pero no fondo era tamén un emigrante...
Mn3smsPosesivo, non determinante, 3ª, singular, masculino, singular
O histórico empresario asegura que está afastado do mundo da construcción e que o seu é ocuparse da fundación...
INDEFINIDO (I) (18 etiquetas)
IafpIndefinido, determinante/non determinante, feminino, plural
...baixa entre 3 e 4 pesetas as gasolinas e outras dúas o gasóleo
IafsIndefinido, determinante/non determinante, feminino, singular
Boa como calquera outra.
IampIndefinido, determinante/non determinante, masculino, plural
...engloba este aspecto e moitos outros e nós pretendemos...
IamsIndefinido, determinante/non determinante, masculino, singular
...controla o 33,3 por cento da empresa e outro tanto está en poder da empresa norueguesa NorKvarts.
IdapIndefinido, determinante, masculino/feminino, plural
indicou que nove de cada dez asistentes a este evento....
IdasIndefinido, determinante, masculino/feminino, singular
...creou a figura do "ciber-delegado" para que calquera internauta , ademais de seguir en directo o congreso, puidera enviarlle mensaxes á dirección no transcurso dos debates.
IdfpIndefinido, determinante, feminino, plural
Despois de varias probas realizadas en Madrid...
IdfsIndefinido, determinante, feminino, singular
Sen embargo, a adxudicación de tal cantidade fala ben claro da viabilidade...
IdmpIndefinido, determinante, masculino, plural
O 11-S acentuou o proceso de globalización en todos os ámbitos
IdmsIndefinido, determinante, masculino, singular
Esta cifra supón tan só o 8% do total investido no mesmo período...
In00Indefinido, non determinante, xénero non aplica, número non aplica
Calquera persoa sabe que eses cartos non chegan para nada, soamente se trata de prórrogas de estudios infinitas", sentencia Ceferino Díaz.
InaaIndefinido, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
Si, aínda que se trata dun festival non tan masivo a nivel de actuacións como hai outros, neste caso hai cinco ou seis grupos por día, que xa é bastante, pero que non é un número tan grande como para que o público vaia esgotado nin para que os grupos teñamos cen problemas coas horas de proba, os retrasos e demais.
InapIndefinido, non determinante, masculino/feminino, plural
Ninguén sospeitabamos que as medidas a tomar foran xa as tan mortuorias dos nichos de Bonaval.
InasIndefinido, non determinante, masculino/feminino, singular
Ninguén quere volver preto do mar.
InfpIndefinido, non determinante, feminino, plural
Aínda que moitas das nosas propostas, como dixemos, foron aceptadas...
InfsIndefinido, non determinante, feminino, singular
Galicia logra alcanzar unha das taxas de inflación máis baixas dos últimos anos.
InmpIndefinido, non determinante, masculino, plural
O problema é que moitos dos investimentos que se proxectan teñen...
InmsIndefinido, non determinante, masculino, singular
Por outro, ACS/Dragados.
NUMERAL (N) (18 etiquetas)
NcdapNumeral, cardinal, determinante, masculino/feminino, plural
Cada ano acaban a carreira en Galicia arredor de cen xornalistas.
NcdfpNumeral, cardinal, determinante, feminino, plural
Un estadio de cinco estrelas como figuraba na propaganda...
NcdfsNumeral, cardinal, determinante, feminino, singular
A extensión media das parcelas privadas é de unha ou dúas hectáreas...
NcdmpNumeral, cardinal, determinante, masculino, plural
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante...
NcdmsNumeral, cardinal, determinante, masculino, singular
Un ano despois do atentado contra as Torres Xemelgas...
NcnapNumeral, cardinal, non determinante, masculino/feminino, plural
Hai vinte e cinco anos tiña 13.000 máis, e era a terceira de Galiza.
NcnfpNumeral, cardinal, non determinante, feminino, plural
...ten como destino soamente seis das 2.860 empresas madereiras que operan en Galicia.
NcnfsNumeral, cardinal, non determinante, feminino, singular
Na operación inclúese unha oficina do Urquijo en León, tres oficinas en Xixón, unha en Avilés e unha en Palencia...
NcnmpNumeral, cardinal, non determinante, masculino, plural
Esta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os 392 do conxunto do Estado.
NcnmsNumeral, cardinal, non determinante, masculino, singular
O mecanismo comercializarase no 2003
NodfpNumeral, ordinal, determinante, feminino, plural
...as primeiras eleccións democráticas dende 1936...
NodfsNumeral, ordinal, determinante, feminino, singular
O español é a primeira lingua.
NodmpNumeral, ordinal, determinante, masculino, plural
"Os primeiros resultados foron bos, pero despois tivemos problemas...
NodmsNumeral, ordinal, determinante, masculino, singular
Os datos de crecemento do segundo trimestre...
NonfpNumeral, ordinal, non determinante, feminino, plural
As reses máis abundantes son as primeiras, pero as segundas, de raza cachena, con cornos grandes e cor entre marelo e negro son, sen dúbida, moito máis fermosas.
NonfsNumeral, ordinal, non determinante, feminino, singular
A primeira sería a necesidade das entidades de reducir os custos...
NonmpNumeral, ordinal, non determinante, masculino, plural
No segundo caso, se quere que España estea entre os primeiros da moeda única o PP debe explicar" cómo vai logra-las reduccións do déficit,...
NonmsNumeral, ordinal, non determinante, masculino, singular
Rosalía de Castro e Murguía viviron no andar segundo desta casa que fora de alugueiro, como outras que tiveron na Coruña...
PRONOME (R) (86 etiquetas)
Raa1apPronome, átono, acusativo, 1ª, masculino/feminino, plural
A creación da Dirección Xeral de Cooperación Exterior fainos ser optimistas, pero temos que recordar que o esforzo financeiro, ata o momento, ten sido escaso.
Raa1asPronome, átono, acusativo, 1ª, masculino/feminino, singular
En Xapón metinme nunha escola de arte floral moderna.
Raa1fpPronome, átono, acusativo, 1ª, feminino, plural
O cambio é revolucionario pero pensa que aínda queda moito por camiñar polo que "non podemos sentirnos satisfeitas nin quedar na autocompracencia".
Raa1fsPronome, átono, acusativo, 1ª, feminino, singular
Nunca me magoaría, é un pai marabilloso", dixo a moza ucraína.
Raa1mpPronome, átono, acusativo, 1ª, masculino, plural
Mais han de voar xa para que non nos pillen adormecidos.
Raa1msPronome, átono, acusativo, 1ª, masculino, singular
síntome aliviado coma un cadelo ao que acaban de quitarlle...
Raa2apPronome, átono, acusativo, 2ª, masculino/feminino, plural
"Encargado pola miña calidade de director de convocarvos e, sequera inmerecidamente, teño a honra, que reputo sinaladísima, de saudarvos no nome deste Consello de Administración, coma no meu propio".
Raa2asPronome, átono, acusativo, 2ª, masculino/feminino, singular
Cando buscas o que te une e non o que te separa, chegas a acordos positivos.
Raa2fpPronome, átono, acusativo, 2ª, feminino, plural
Ademais, non vos vou deixar a vós soias co rapaz.
Raa2fsPronome, átono, acusativo, 2ª, feminino, singular
Non sei nin como ti te atreves a andar así, soliña pola vila adiante, para que te rapten e despois lle vaian poñer condicións ó teu pai.
Raa2mpPronome, átono, acusativo, 2ª, masculino, plural
"Tamén a vós vos terei que deixar, meus amigos _pensou_.
Raa2msPronome, átono, acusativo, 2ª, masculino, singular
...pasar de recoller a colleita a ser dono da túa tenda, ou de limpar o chan das oficinas a converterte en xefe".
Raa3fpPronome, átono, acusativo, 3ª, feminino, plural
_Produciraas se a sociedade llo permite.
Raa3fsPronome, átono, acusativo, 3ª, feminino, singular
A harmonía compréndese mellor se a tocas.
Raa3mpPronome, átono, acusativo, 3ª, masculino, plural
Estes cartos non se outorgan a fondo perdido, senón que hai que devolvelos ao cuarto ano da súa concesión.
Raa3msPronome, átono, acusativo, 3ª, masculino, singular
Cal dos seus profesores o marcou máis?
Rad1apPronome, átono, dativo, 1ª, masculino/feminino, plural
Esas expresións que moi axiña nos parece imposíbel que non tivesen existido antes.
Rad1asPronome, átono, dativo, 1ª, masculino/feminino, singular
Contábame Arturo Casas que viu un filme no que os protagonistas están de viaxe, estacionan, entran nunha taberna.
Rad1fpPronome, átono, dativo, 1ª, feminino, plural
_¡Pois xa ves a nós as dúas de que nos serviu!
Rad1fsPronome, átono, dativo, 1ª, feminino, singular
"Un día deixa de baixarme o período", sinalou e, despois de ir ó médico e de poñerse inxeccións, descubriron que estaba embarazada.
Rad1mpPronome, átono, dativo, 1ª, masculino, plural
...as discográficas non invisten nas novas propostas e pídennos aos grupos que afrontemos todos os gastos para que eles só teñan que ocuparse da distribución".
Rad1msPronome, átono, dativo, 1ª, masculino, singular
"¿Como me van vir aquí dicir que van pechar unha fábrica e poñerme unha boleira?", preguntou o alcalde...
Rad2apPronome, átono, dativo, 2ª, masculino/feminino, plural
Eu non militei en ningún partido pero non teño incomenente en explicarvos o meu pensamento ideolóxico.
Rad2asPronome, átono, dativo, 2ª, masculino/feminino, singular
...un traballo discográfico sérveche de escusa para dar concertos...
Rad2fpPronome, átono, dativo, 2ª, feminino, plural
A vós, as da comunidade, faivos moita falta un home con experiencia, que vos poña a andar_.
Rad2fsPronome, átono, dativo, 2ª, feminino, singular
Para ti, Berta, as mulleres... témosche todas que ser dun mesmo estilo.
Rad2mpPronome, átono, dativo, 2ª, masculino, plural
_Xa volo contarei ós dous xuntos _desculpouse_.
Rad2msPronome, átono, dativo, 2ª, masculino, singular
En fin, ¿quén che di a ti, Cibrán, que a Marisa, acabado o bachillerato, non estudiaba medicina ela misma, ou outra cousa nova desas que hai agora?
Rad3apPronome, átono, dativo, 3ª, masculino/feminino, plural
Entre estas eivas está a da comercialización, que lles impide superar o mercado local.
Rad3asPronome, átono, dativo, 3ª, masculino/feminino, singular
Repetiu sen cesar a palabra 'gracias', dedicou e dedicáronlle numerosos eloxios, deulle a benvida a quen rexerá...
Rad3fpPronome, átono, dativo, 3ª, feminino, plural
As árbores tamén empezan a recuperar o manto verde que lles arrebataron o vento e a friaxe do inverno.
Rad3fsPronome, átono, dativo, 3ª, feminino, singular
En realidade, os médicos víronlle dous DIU, un ben posto, que ela mesma se colocou, "e outro no corpo".
Rad3mpPronome, átono, dativo, 3ª, masculino, plural
...teñen a posibilidade de predicar a súa ignorancia e transmitirlles aos demais a súa incultura.
Rad3msPronome, átono, dativo, 3ª, masculino, singular
... corresponderalle ao Goberno galego determinar os nomes de lugar.
Raf1apPronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino/feminino, plural
Na miña primeira achega a esta Comisión de Investigación quixera dicirlles que esta catástrofe non desaparece porque nos empeñemos en mirar para outro lado.
Raf1asPronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino/feminino, singular
Se me buscan, aquí estou (se non me atrevo a desconectar ou quedar fóra de cobertura).
Raf1fpPronome, átono, formante léxico, 1ª, feminino, plural
Atreverémonos a facelo nó-las dúas?
Raf1fsPronome, átono, formante léxico, 1ª, feminino, singular
Acórdome de pequena, todos os doces que nos compraba, pero volveuse insoportable desque a chegada dos socialistas ó poder detivo a súa carreira no Exército.
Raf1mpPronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino, plural
Isto fai que teñamos que tocar mellor, xa que sabendo o nivel que hai, os concertistas vémonos obrigados a acadalo.
Raf1msPronome, átono, formante léxico, 1ª, masculino, singular
...de repente convértome en EEUU en autor de Bertelsmann sen que ninguén desa empresa me escribise xamais unha carta.
Raf2apPronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino/feminino, plural
¿Xa non vos acordades?
Raf2asPronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino/feminino, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Raf2fpPronome, átono, formante léxico, 2ª, feminino, plural
Neniñas, non debedes espreguizarvos diante de todos!
Raf2fsPronome, átono, formante léxico, 2ª, feminino, singular
Non sei nin como ti te atreves a andar así, soliña pola vila adiante, para que te rapten e despois lle vaian poñer condicións ó teu pai.
Raf2mpPronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino, plural
"Fóra, fóra, veña, a fumardes na casiña diante dos vosos pais, desgraciados, a ver se vos atrevedes", e cando saían os rapaces seguía o Evaristo:
Raf2msPronome, átono, formante léxico, 2ª, masculino, singular
Acórdate de min, Carlos, acórdate de min e de todo.
Rao3aaPronome, átono, acusativo/dativo/impersoal, 3ª, masculino/feminino, singular/plural
Hai unha parte do PT que se nega a acompañar o Lula e lle fai fronte.
Rtn1apPronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino/feminino, plural
Non sucedeu iso e nós entramos no goberno.
Rtn1asPronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino/feminino, singular
Galbraith di moitas cousas que eu non comparto.
Rtn1fpPronome, tónico, nominativo, 1ª, feminino, plural
E por enriba de todo elas, nós, tamén temos dereito a participar nas decisións.
Rtn1fsPronome, tónico, nominativo, 1ª, feminino, singular
Pola miña parte, eu son mestra en ikebana polas escolas Sogetsu e Koriu, despois de sete anos de práctica no Xapón.
Rtn1mpPronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino, plural
Mar das conserveiras, dos armadores, que nos fixo cantar e contar aquilo de para mariñeiros nós.
Rtn1msPronome, tónico, nominativo, 1ª, masculino, singular
"Eu estou bastante afeito a escoita-los portavoces do PP no Parlamento loa-lo modo no que traballan...
Rtn2apPronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino/feminino, plural
Nós xa chegaramos e vós xa comerades cando el comezou a falar.
Rtn2asPronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino/feminino, singular
Por exemplo, se ti vas a un hotel facilmente te atoparás cun cadro moderno, non figurativo... é algo normal.
Rtn2fpPronome, tónico, nominativo, 2ª, feminino, plural
Vosoutras así o quixestes.
Rtn2fsPronome, tónico, nominativo, 2ª, feminino, singular
Ti mesma repetíchelo insistentemente.
Rtn2mpPronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino, plural
E vosoutros _dixo, dirixíndose aos pícaros_, ben se ve que hoxe non tendes escola.
Rtn2msPronome, tónico, nominativo, 2ª, masculino, singular
Timbrio aqui, Febo alá, tirador acó, menciñeiro acolá, pai da Poesía, Inventor da Música, ti que decote alboreas e, aínda que o semella, endexamais te escureces!".
Rtn3apPronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino/feminino, plural
"Fai falla _dixo_ mante-lo equilibrio orzamentario para combate-la inflación, cousa que vostedes non queren;
Rtn3asPronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino/feminino, singular
Mais vostede non entrou.
Rtn3fpPronome, tónico, nominativo, 3ª, feminino, plural
Todas elas saborosas dunha en unha e ao mesmo tempo susceptibles de ser mesturadas.
Rtn3fsPronome, tónico, nominativo, 3ª, feminino, singular
Vostede era de procedencia galeguista, mais agora está integrada no PSdeG.
Rtn3mpPronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino, plural
O traballo non foi doado aínda que eles xa coñecían o sector da alimentación en Bélxica.
Rtn3msPronome, tónico, nominativo, 3ª, masculino, singular
El explicou que cómpre unha nova "xeografía comercial" que diversifique os intercambios.
Rtn3nsPronome, tónico, nominativo, 3ª, neutro, singular
Tamén é un medio bo para combatilo, fomentar as nosas pequenas ambicións, loitar para realizalas cabalmente e amar o esforzo que elo require.
Rtp1apPronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino/feminino, plural
A nós sorprendeunos o ben que soaba o Quixote en galego e o fácil que nos resultou collerlle o tono xeral.
Rtp1asPronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino/feminino, singular
É un rango que ten o PSC que a min me gustaría que alcanzase o PSdeG.
Rtp1fpPronome, tónico, preposicional, 1ª, feminino, plural
Non falou con vosoutros nin con nosoutras.
Rtp1fsPronome, tónico, preposicional, 1ª, feminino, singular
Leo na revista CLIJ unhas palabras de Liliana Heker, escritora e directora do Fondo Nacional das Artes de Arxentina, nas que afirma que "a lectura, moitas veces, obrou en min sinxelamente como un refuxio e como un consolo".
Rtp1mpPronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino, plural
"Para nosoutros é importante todo tipo de aforradores, incluso o dos 20.000 pesos".
Rtp1msPronome, tónico, preposicional, 1ª, masculino, singular
Ese potencial de competitividade, esa audacia, é a que me fai sentir a min optimista como galego e como economista.
Rtp2apPronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino/feminino, plural
_No "Biqueque" quería vervos eu a vós.
Rtp2asPronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino/feminino, singular
Desde cando se rían de ti cando falabas galego a hoxe hai unha diferenza notábel.
Rtp2fpPronome, tónico, preposicional, 2ª, feminino, plural
_¿Conto con vosoutras?
Rtp2fsPronome, tónico, preposicional, 2ª, feminino, singular
¿E quen che di a ti, Elvira, que a túa enfermedade vai continuar así, que non podes mellorar?
Rtp2mpPronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino, plural
Non falou con vosoutros nin con nosoutras.
Rtp2msPronome, tónico, preposicional, 2ª, masculino, singular
_Nin para ti nin para ninguén, fillo.
Rtp3aaPronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, singular/plural
...os ataques terroristas do 11 de setembro apuntillaron un ano xa de por nefasto,
Rtp3apPronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, plural
Realmente, foi un milagre, un verdadeiro milagre, que non deran con vostedes.
Rtp3asPronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino/feminino, singular
_Polo que di, para vostede o éxito económico sobrepasa as razóns da productividade.
Rtp3fpPronome, tónico, preposicional, 3ª, feminino, plural
é ilóxico intentar mercadear con elas.
Rtp3fsPronome, tónico, preposicional, 3ª, feminino, singular
Pilar lembrou que unha compañeira dela, Toñita, é desta parroquia e preguntoulle como poderiamos ver as pinturas.
Rtp3mpPronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino, plural
O sistema do "sálvese quen poida" servirá para os que creen que poden vivir por mesmos lonxe de consensos custosos...
Rtp3msPronome, tónico, preposicional, 3ª, masculino, singular
Que debemos esperar del?
Rtp3nsPronome, tónico, preposicional, 3 neutro singular
...favorecerá un aumento das ventas do sector editorial, e con elo, a difusión da cultura e o incentivo da creación literaria.
INTERROGATIVO-EXCLAMATIVO (G) (14 etiquetas)
GdaaInterrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, singular/plural
"Qué máis quixesemos nosoutros", sinalou o presidente de Erimsa.
GdapInterrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, plural
¡Que fáciles!
GdasInterrogativo-exclamativo, determinante, masculino/feminino, singular
Que terrible.
GdfpInterrogativo-exclamativo, determinante, feminino, plural
Rato explicou onte que o Goberno "está estudiando qué decisións debe tomar...
GdfsInterrogativo-exclamativo, determinante, feminino, singular
E, que casualidade!
GdmpInterrogativo-exclamativo, determinante, masculino, plural
Que criterios segue para escoller cada programa?
GdmsInterrogativo-exclamativo, determinante, masculino, singular
Con que obxectivo nace o Sindicato de Xornalistas de Galicia?
GnaaInterrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, singular/plural
Que debemos esperar del?
GnapInterrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, plural
¿E quen veñen á Mesa de Programación?
GnasInterrogativo-exclamativo, non determinante, masculino/feminino, singular
Quen vai marcar agora a política no concello?
GnfpInterrogativo-exclamativo, non determinante, feminino, plural
Cales son as principais dificultades técnicas da guitarra?
GnfsInterrogativo-exclamativo, non determinante, feminino, singular
Cal considera a mellor escola para formar guitarristas?
GnmpInterrogativo-exclamativo, non determinante, masculino, plural
Cáles son estes factores
GnmsInterrogativo-exclamativo, non determinante, masculino, singular
¿Cál é o papel das APA?
LOCUCIÓN (L) (4 etiquetas)
La0Locución, adverbial, tipo non aplica
De feito, o 37º Congreso parecía estruturado por e para a mocidade militante.
LccLocución, conxuntiva, coordinante
Mentres, os prezos subiron unha décima nas comunidades de Andalucía, Asturias, Estremadura, País Basco e mais Ceuta e Melilla.
LcsLocución, conxuntiva, subordinante
O Hospital da cidade de Santiago era a institución con maior presencia no Banco, xa que participaba con 294 accións.
Lp0Locución, preposicional, tipo non aplica
Verbo da memoria do CES, Suárez-Llanos rexeitou emitir calquera avaliación acerca do seu contido.
INTERXECCIÓN (Y) (1 etiqueta)
YInterxección
Están moi equivocados, claro. / _Bueno, financiamos proxectos xornalísticos, concedemos créditos a xornais, iso sí... / As comunidades máis mediterráneas e Madrid son, ¡ai!, contribuíntes netos. / ¡Meu Deus!
SINAL DE PUNTUACIÓN (Q) (20 etiquetas)
Signo de puntuación ¡
¡Meu Deus!
Q!Signo de puntuación !
¡Meu Deus!
Q¿Signo de puntuación ¿
¿Como é posíbel acadar unha rendibilidade tan alta?
Q?Signo de puntuación ?
¿Como é posíbel acadar unha rendibilidade tan alta?
Q(Signo de puntuación (
A compra mínima sitúase nun lote de 40 árbores, a un prezo de 270 euros cada un (45.000 pesetas).
Q)Signo de puntuación )
A compra mínima sitúase nun lote de 40 árbores, a un prezo de 270 euros cada un (45.000 pesetas).
Q"Signo de puntuación "
Con isto, aseguran en Agrobyte, "as árbores representan máis diñeiro que o propio terreo antes da plantación".
Q'Signo de puntuación '
'ArtNatura': reivindicación estética da protección do medio de Galicia
Q,Signo de puntuación ,
Está claro que non é o mesmo unha librería chapada en castaño, que un rolo de papel hixiénico.
Q-Signo de puntuación -
O autor da versión foi Antón Valcárcel y López de Lemos (Ourense 1887-Madrid 1963), membro das Irmandades da Fala, que acabou sendo secretario do Consello Superior de Cámaras de Comercio.
Q.Signo de puntuación .
Podía ser lóxico que se aconsellasen as reestructuracións.
Q...Signo de puntuación ...
Museo, "institución permanente, sen espírito de lucro, que acopia, conserva, documenta, estuda, ensina de xeito didáctico..." que abre no verán do 2002.
Q/Signo de puntuación /
A) Éxito das mensaxes propagandísticas que fan creer á sociedade que paga máis que antes e/ou que a iniciativa privada ha de superar á provisión de servicios públicos.
Q:Signo de puntuación :
A idea favorábel á redución de impostos pode deberse a varias causas:
Q;Signo de puntuación ;
En todo caso, autonomía financeira é sinónimo de responsabilidade;
Q[Signo de puntuación [
Ante iso, [Xosé Manuel] Seoane García [director de ENCE] anunciou que esperan novos ventos.
Q]Signo de puntuación ]
Ante iso, [Xosé Manuel] Seoane García [director de ENCE] anunciou que esperan novos ventos.
Q_Signo de puntuación _
Por moita retórica que lle poñan, non é fácil ocultar que desde mediados dos 70, agás no bienio 86-88, Galicia sofre unha continuada caída do emprego _141 mil nos últimos sete anos_.
Q{Signo de puntuación {
Regaleilles {no meu aniversario} cadanseu anel e cadansúas bonecas aos vosos netos e eles agasalláronme con cadanseus panos e cadansúa revista.
Q}Signo de puntuación }
Regaleilles {no meu aniversario} cadanseu anel e cadansúas bonecas aos vosos netos e eles agasalláronme con cadanseus panos e cadansúa revista.
CATEGORÍA PERIFÉRICA (Z) (18 etiquetas)
Za00Periférica, abreviatura, xénero non aplica, número non aplica
A desaparición da peseta, a pela, a rubia, etc., non parece que nos poña moi nostálxicos.
ZaapPeriférica, abreviatura, masculino/feminino, plural
O Dr. Silva, a dra. Ferro, os Sres. Martínez e Gómez e as Sras. María García e Olaia Baleato diríxense a Vdes. para presentarlles un ensaio sobre atlas [o acto terá lugar no Salón Principal].
ZaasPeriférica, abreviatura, masculino/feminino, singular
Por moito que a Vde. lle amole.
ZafpPeriférica, abreviatura, feminino, plural
Por exemplo, en Galicia supón ao redor de 75.000 millóns de ptas.
ZafsPeriférica, abreviatura, feminino, singular
O socialista Joaquín Almunia, (dta), xunto a Txiqui Benegas
ZampPeriférica, abreviatura, masculino, plural
"Termino Sres. Accionistas.
ZamsPeriférica, abreviatura, masculino, singular
O 4M debería se-lo gran día, sexa quen sexa o que deba gobernar
Zf00Periférica, fórmula, xénero non aplica, número non aplica
Supoñamos na superficie da Terra unha presión P = 101 300 Pa.
Zg00Periférica, sigla, xénero non aplica, número non aplica
Como máxima dirixente local dos socialistas manifesta unha posición inequívoca a prol do traslado de ENCE.
ZgaaPeriférica, abreviatura, masculino/feminino, singular/plural
En concreto, Sanidade oferta 170 prazas do grupo de auxiliar administrativo, 165 de celadores, 150 de auxiliar de enfermería, 115 de ATS, 51 de asistentes sociais, 25 de técnicos especialistas de laboratorio, 24 de grupo técnico da función administrativa, 21 de técnicos especialistas de radioloxía, 21 de pinches e 20 de psicólogos.
ZgfaPeriférica, sigla, feminino, singular/plural
Logo, en canto á frecuencia de aparición nos informativos encóntranse na tese os 'elementos anónimos', que se relacionan cos sucesos, e, finalmente, os 'novos motores sociais', en alusión a entidades como ONG, etc.
ZgfpPeriférica, sigla, feminino, plural
Á marxe, as APA e organizacións de consumidores parecen satisfeitas coa resolución...
ZgfsPeriférica, sigla, feminino, singular
González Viñas asegura que a SEPI diría que si ó seu proxecto se non existise a prohibición de Bruxelas
ZgmaPeriférica, sigla, masculino, singular/plural
Esta comisión comezará a traballar en xaneiro, se ben non será ata principios de marzo cando se elixa no Claustro a representación de profesores, alumnos e PAS.
ZgmpPeriférica, sigla, masculino, plural
Na denominada operación "Réplica-rede" efectuáronse un total de 20 rexistros domiciliarios e interviñéronse 32 discos duros, dous ordenadores portátiles e numerosos Dvd con máis de 10.000 imaxes...
ZgmsPeriférica, sigla, masculino, singular
Corina Porro volve ós ataques a Caride polo PXOM de Vigo.
Zo00Periférica, outros, xénero non aplica, número non aplica
Quen lle trouxo o suposto regalo a Z vendeuse ben como intermediario, pero seguramente o comprou na Obamastore (http://store.barackobama.com).
Zs00Periférica, símbolo, xénero non aplica, número non aplica
Para aumentar os ingresos públicos proponse un imposto sobre emisión de CO2 e outro sobre os xuros e outros ingresos das rendas do capital.