Nesta sección describimos o etiquetario utilizado no proxecto. Na primeira ligazón incluímos unha táboa que describe como se poden construír os códigos das etiquetas que utilizamos e o seu significado e, na segunda, poñemos un exemplo de uso de cada unha das etiquetas posibles:
Táboa descritiva
Exemplos de uso