Introduza as oracións a analizar
(separadas cun retorno de carro e ata un máximo de catro):