CRPIH

12/02/2007
Logo Recuperación de textos poéticos galegos

O proxecto está centrado no estudo e edición de textos poéticos galegos anteriores a 1936. Tentamos así dar oportunidade de saída editorial a textos de certo relevo que por diferentes razóns foron pouco ou nada coñecidos e non circularon con normalidade, algúns deles inéditos ata hoxe mesmo.

Dirección/Coordinación

Luís Alonso Girgado.

Persoal vinculado

Marisa Moreda Leirado, María Vilariño Suárez (bolseiras actuais).

Amelia Rodrígues Estéves, Xoan Carlos Domínguez Alberte, Teresa Monteagudo Cabaleiro, Natalia Regueiro, Josefa Beloso Gómez, Carmen Fariña Miranda, María Cuquejo Enríquez.

Publicacións resultantes

Salayos e outros poemas, Manuel Núñez González, [1998].

Obra galega, Xulio Sigüenza, [2000].

O vento segrel, Augusto Mª Casas, [2003].

Sulco e vento, Álvaro de las Casas, [2004].

Xosé Otero Espasandín. Obra Galega, [2006].

Actividades científicas organizadas e previstas

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

En relación...
BDO:  Recuperación de prensa galega emigrante BDO:  Recuperación de textos poéticos galegos BDO:  Recuperación de revistas poéticas galegas BDO:  Fala das musas e outros poemas. Daniel Pernas Nieto BDO:  Eloy Luís André. Poesía galega. BDO:  Céltiga. Bos Aires (1925-1926). 2 DVD BDO:  A prensa galega de Cuba BDO:  O Irmandino. Orgao da Irmandade Galeguista do Uruguai (CD) BDO:  Céltiga. (Bos Aires, 1924-1932) BDO:  Prensa Galega da Arxentina (1935-1964) BDO:  Lérez. Revista do Centro Pontevedrés de Bos Aires (1962) BDO:  1895. Almanaque Gallego BDO:  Escolma de Almanaques Galegos (1865-1929) I e II BDO:  Bohemia. Revista semanal ilustrada. A Habana, 25 de abril de 1915. BDO:  Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905. BDO:  El Gallego. Periódico semanal órgano de los intereses de su nombre BDO:  Saudade (Verba galega nas Américas). México DF, 1942-1953. BDO:  Galicia. Revista semanal ilustrada. (Edición facsimilar) BDO:  Mundo Gallego (Edición facsimilar) BDO:  Lar Galician, Alalá, Alborada, Alén Mar BDO:  Suevia (Edición facsimilar) BDO:  Galicia. Revista semanal ilustrada.(Edición facsimilar) BDO:  Alma Gallega BDO:  Galicia (Revista del Centro Gallego) BDO:  Universitarios (Revista da F. U. E.) BDO:  La Unión Gallega BDO:  Xosé Otero Espasandín. Obra Galega BDO:  Yunque (Periódico de vanguardia política) BDO:  Galicia Nueva BDO:  Arazua (Montevideo, 1929-1930) / Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) BDO:  Eufonía BDO:  Airiños d’a miña terra (A Habana, 1909) BDO:  Galicia. Revista do Centro Galego (Montevideo, 1929) BDO:  Centro Gallego (Montevideo 1917-1918) BDO:  Tierra Gallega (Montevideo, 1917-1918) BDO:  Sulco e Vento BDO:  Eco de Galicia (A Habana, 1917-1936) BDO:  Aires d’a miña terra (Bos Aires, 1908-1909) BDO:  Tapal BDO:  La Tierra Gallega BDO:  O vento segrel BDO:  Galicia Moderna BDO:  Aturuxos BDO:  Nós. Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste (Edición facsimilar) BDO:  Eladio Rodríguez González. Escolma BDO:  A saudade nos poetas gallegos BDO:  Escolma BDO:  Obra galega BDO:  A Gaita Gallega BDO:  Cultura Gallega BDO:  La Tierra Gallega. La Alborada BDO:  Galiza (Mondoñedo 1930-1933) BDO:  Salayos e outros poemas BDO:  Cristal (Edición facsímile, Pontevedra 1932-1933) BDO:  Resol (Edición facsímile, Galicia 1932-1936), Bos Aires (1937-1938), Galicia (1990) BDO:  La Noche 'Suplemento del Sábado'. Santiago de Compostela, 1949-1950 BDO:  Posío. Arte y Letras. (Edición facsímile. Ourense, 1951-1954) BDO:  Plumas e Letras en 'La Noche' (1946-1949) BDO:  Gelmírez. Hojas de otoño a primavera. Edición facsímile (Santiago de Compostela, 1945-1946) BDO:  Posío. (Edición facsímile. Ourense 1945-1946) BDO:  Alba. Hojas de Poesía. Follas de Poesía. (Edición facsímile. A Coruña, 1948 - Vigo, 1956) BDO:  ATURUXO. Revista de Poesía e Crítica (Edición facsímile. Ferrol, 1952-1960)