CRPIH

30/10/2012
Logo Narrativa Recuperada

Recuperación da narrativa galega decimonónica (groso modo, último tercio do S. XIX e primeira quincena do S. XX) esparexida, na maioría dos casos, en revistas e xornais do amplo ámbito da galeguidade.

Dirección/Coordinación

Modesto Hermida García.

Persoal vinculado

(POR ORDE CRONOLÓXICA DE COLABORACIÓN): Manuel González González, María González González, Benito Varela Jácome, Mª Teresa Monteagudo Cabaleiro, Mª Teresa Araujo García, Mª Isabel Soto López, Mª Eulalia Agrelo Costas, Mario Romero Triñanes, Xavier Campos Villar, Alexandra Cabaleiro Carro, Rafael Adán Rodríguez, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Francisco martínez Hidalgo, María vanesa Solís Cortizas, Anxo Rajó Pazó.

Publicacións resultantes

A cruz de Salgueiro e outros relatos, de Xesús Rodríguez López, 1997

Alira de Elfe, A reina loba e outros relatos, deManuel Lois Vázquez, 1998

Baixo do alpendre e outros relatos, de Manuel P. Amor Meilán, 1998

Obra narrativa en galego de Heraclio Pérez Placer, 1998

Obra narrativa en galego de Aurelio Ribalta y Copete, 2000

Uxío Carré Aldao, obra narrativa en galego, 2000

A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, 2000

Relatos e outras prosas de Roque pesqueira Crespo, 2001

As noites no fogare outros textos, de Angel Vázquez Taboada, 2001

Narradores ocasionais do S.XIX (Relato breve), 2003

Gallegada e outros textos en prosa de Valentín Lamas Carvajal, 2004

Obra narrativa en galego de Manuel lugrís Freire (Reedición), 2006

Obra narrativa en galego de Amador Montenegro Saavedra, 2007

Contos do turreiro e outros relatos, de Avelino Rodríguez Elías, 2010

Narradores ocasionais de comezos do S. XX (1901-1916) (De saída inmediata)

Fermosinda e outros relatos de Francisco Porto Rey (de próxima saída)

A narrativa en galego de Fortunato Cruces (De próxima saída)

Actividades científicas organizadas e previstas

Tese de Doutoramento lida por Modesto Hermida García en 1994 na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela, dirixida polo Dr. Anxo Tarrío Varela, titulada Narrativa Galega: Tempo do Rexurdimento e que deu lugar ao líbro do mesmo título, publicado en Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1995.

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos