CRPIH

14/02/2007
Logo Bibliografía da literatura galega

Reúne toda a infromación relacionada coa literatura galega contemporánea, dende 1800 até a actualidade.

Se trata de reunir do xeito máis exhaustivo posíbel toda a información relacionada coa literatura galega contemporánea, dende 1800 até a actualidade. A orientación actual está na dirección de confluír co proxecto Informes de literatura.

Dirección/Coordinación

Anxo Tarrío Varela.

Persoal vinculado

Un bolseiro.

Publicacións resultantes

De momento non se fixo pública e sirve tan só de fonte de consulta para os distintos proxectos do Centro que a necesiten.

Actividades científicas organizadas e previstas

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos