DIRECTOR TÉCNICO DA ÁREA DE LINGÜÍSTICA
Guillermo Rojo
DIRECTORA
Marisol López Martínez
RESPONSABLE LINGÜÍSTICA
Eva Domínguez Noya
RESPONSABLE INFORMÁTICO
Fco. Mario Barcala Rodríguez
Equipo do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)
Equipo do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA)