Se ten algunha dúbida, proposta ou problema en relación con este subcorpus pode consultarnos a través do enderezo electrónico corga@cirp.es