O acceso ao CORGA posibilita xa o acceso ao subcorpus etiquetado (CORGAetq), polo que non é necesario darse de alta neste novo sistema de consultas. Polo tanto, se non está rexistrado, pode facelo na sección Xestión de usuarios do proxecto CORGA.