Corpus de Referencia do Galego Actual

Contexto do exemplo 6 da listaxe anterior.
*
Título: A canción do vagamundo
Autor: Diéguez, Lois
Editorial: Sotelo Blanco Edicións
Ano: 1986
Medio: Libro
Orixe: Escrita
Bloque: Ficción
Xénero: Narrativo
Subtipo: Novela
Sección no texto: corpo
Tampouco era esta a razón verdadeira .
O tio Leandro tiña metido na cabeza o da morte de todos os seus irmáns , que foran sete ou oito , non sabia ben , a família paterna sempre lle resultara un rompetestas .
Todos morreran fóra da casa , nun hospital , e el odiaba os hospitais .
Ali mórrese máis axiña .
Dalgun xeito queria demostrar que a casa era del , e o deber dun caseiro estaba en morrer na sua propriedade .
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.