Corpus de Referencia do Galego Actual

Cinco mil máis frecuentes
Formas
Elementos gramaticais
Lemas
Hiperlemas
Datos xerais de elementos gramaticais e lemas
Medio (Elementos gramaticais)
Libro
Substantivo 55.508
Adxectivo 14.357
Verbo 48.934
Preposición 38.188
Conxunción 17.228
Adverbio 19.373
Artigo 38.204
Demostrativo 2.816
Relativo 5.321
Posesivo 3.841
Indefinido 6.603
Numeral 2.072
Pronome 16.563
Interrogativo-exclamativo 893
Locución 3.011
Interxección 370
Signo de puntuación 42.337
Categoría periférica 43
Revista
Substantivo 9.084
Adxectivo 3.284
Verbo 4.513
Preposición 6.527
Conxunción 1.792
Adverbio 1.608
Artigo 6.019
Demostrativo 397
Relativo 702
Posesivo 263
Indefinido 593
Numeral 778
Pronome 758
Interrogativo-exclamativo 41
Locución 493
Interxección 1
Signo de puntuación 4.421
Categoría periférica 282
Xornal
Substantivo 89.952
Adxectivo 22.791
Verbo 40.794
Preposición 60.423
Conxunción 16.295
Adverbio 12.801
Artigo 57.436
Demostrativo 3.181
Relativo 6.563
Posesivo 2.937
Indefinido 4.247
Numeral 10.288
Pronome 6.673
Interrogativo-exclamativo 186
Locución 4.772
Interxección 27
Signo de puntuación 41.742
Categoría periférica 3.427
Xénero (Elementos gramaticais)
Narrativo
Substantivo 55.508
Adxectivo 14.357
Verbo 48.934
Preposición 38.188
Conxunción 17.228
Adverbio 19.373
Artigo 38.204
Demostrativo 2.816
Relativo 5.321
Posesivo 3.841
Indefinido 6.603
Numeral 2.072
Pronome 16.563
Interrogativo-exclamativo 893
Locución 3.011
Interxección 370
Signo de puntuación 42.337
Categoría periférica 43
Xornalístico
Substantivo 99.036
Adxectivo 26.075
Verbo 45.307
Preposición 66.950
Conxunción 18.087
Adverbio 14.409
Artigo 63.455
Demostrativo 3.578
Relativo 7.265
Posesivo 3.200
Indefinido 4.840
Numeral 11.066
Pronome 7.431
Interrogativo-exclamativo 227
Locución 5.265
Interxección 28
Signo de puntuación 46.163
Categoría periférica 3.709
Lustro (Elementos gramaticais)
1975-1979
Substantivo 56
Adxectivo 21
Verbo 30
Preposición 39
Conxunción 14
Adverbio 7
Artigo 27
Demostrativo 1
Relativo 1
Posesivo 1
Indefinido 4
Numeral 9
Pronome 2
Interrogativo-exclamativo 0
Locución 3
Interxección 0
Signo de puntuación 41
Categoría periférica 3
1980-1984
Substantivo 4.317
Adxectivo 1.471
Verbo 3.219
Preposición 2.906
Conxunción 1.063
Adverbio 1.699
Artigo 2.905
Demostrativo 196
Relativo 230
Posesivo 331
Indefinido 550
Numeral 156
Pronome 1.146
Interrogativo-exclamativo 56
Locución 294
Interxección 34
Signo de puntuación 2.925
Categoría periférica 16
1985-1989
Substantivo 1.858
Adxectivo 565
Verbo 1.788
Preposición 1.416
Conxunción 650
Adverbio 800
Artigo 1.313
Demostrativo 148
Relativo 266
Posesivo 204
Indefinido 288
Numeral 75
Pronome 639
Interrogativo-exclamativo 17
Locución 119
Interxección 0
Signo de puntuación 1.110
Categoría periférica 0
1990-1994
Substantivo 16.746
Adxectivo 4.663
Verbo 16.115
Preposición 12.100
Conxunción 5.761
Adverbio 6.578
Artigo 11.712
Demostrativo 981
Relativo 1.850
Posesivo 1.170
Indefinido 2.226
Numeral 632
Pronome 5.702
Interrogativo-exclamativo 282
Locución 937
Interxección 112
Signo de puntuación 14.045
Categoría periférica 3
1995-1999
Substantivo 35.092
Adxectivo 9.908
Verbo 19.946
Preposición 24.717
Conxunción 7.468
Adverbio 6.849
Artigo 23.526
Demostrativo 1.488
Relativo 2.764
Posesivo 1.416
Indefinido 2.274
Numeral 3.705
Pronome 4.887
Interrogativo-exclamativo 216
Locución 2.111
Interxección 76
Signo de puntuación 19.498
Categoría periférica 1.021
2000-2004
Substantivo 32.408
Adxectivo 7.630
Verbo 14.324
Preposición 22.379
Conxunción 5.714
Adverbio 4.618
Artigo 21.603
Demostrativo 1.146
Relativo 2.239
Posesivo 1.091
Indefinido 1.358
Numeral 4.661
Pronome 2.626
Interrogativo-exclamativo 68
Locución 2.251
Interxección 44
Signo de puntuación 15.069
Categoría periférica 1.307
2005-2009
Substantivo 58.225
Adxectivo 15.232
Verbo 34.215
Preposición 37.914
Conxunción 13.225
Adverbio 11.668
Artigo 36.800
Demostrativo 2.243
Relativo 4.744
Posesivo 2.445
Indefinido 4.203
Numeral 3.591
Pronome 7.729
Interrogativo-exclamativo 401
Locución 2.291
Interxección 117
Signo de puntuación 31.792
Categoría periférica 1.399
2010-2014
Substantivo 5.842
Adxectivo 942
Verbo 4.604
Preposición 3.667
Conxunción 1.420
Adverbio 1.563
Artigo 3.773
Demostrativo 191
Relativo 492
Posesivo 383
Indefinido 540
Numeral 309
Pronome 1.263
Interrogativo-exclamativo 80
Locución 270
Interxección 15
Signo de puntuación 4.020
Categoría periférica 3
Bloque (Elementos gramaticais)
Ficción
Substantivo 55.508
Adxectivo 14.357
Verbo 48.934
Preposición 38.188
Conxunción 17.228
Adverbio 19.373
Artigo 38.204
Demostrativo 2.816
Relativo 5.321
Posesivo 3.841
Indefinido 6.603
Numeral 2.072
Pronome 16.563
Interrogativo-exclamativo 893
Locución 3.011
Interxección 370
Signo de puntuación 42.337
Categoría periférica 43
Non ficción
Substantivo 99.036
Adxectivo 26.075
Verbo 45.307
Preposición 66.950
Conxunción 18.087
Adverbio 14.409
Artigo 63.455
Demostrativo 3.578
Relativo 7.265
Posesivo 3.200
Indefinido 4.840
Numeral 11.066
Pronome 7.431
Interrogativo-exclamativo 227
Locución 5.265
Interxección 28
Signo de puntuación 46.163
Categoría periférica 3.709
Área temática (Elementos gramaticais)
Economía e política
Substantivo 72.914
Adxectivo 19.419
Verbo 32.468
Preposición 50.528
Conxunción 13.014
Adverbio 9.978
Artigo 47.777
Demostrativo 2.627
Relativo 5.060
Posesivo 2.123
Indefinido 3.158
Numeral 9.294
Pronome 5.152
Interrogativo-exclamativo 132
Locución 4.274
Interxección 12
Signo de puntuación 33.328
Categoría periférica 3.234
Cultura e artes
Substantivo 7.282
Adxectivo 1.929
Verbo 3.409
Preposición 4.384
Conxunción 1.354
Adverbio 1.179
Artigo 4.097
Demostrativo 284
Relativo 646
Posesivo 259
Indefinido 502
Numeral 379
Pronome 605
Interrogativo-exclamativo 33
Locución 241
Interxección 2
Signo de puntuación 3.468
Categoría periférica 87
Ciencias sociais
Substantivo 8.208
Adxectivo 2.311
Verbo 4.415
Preposición 5.234
Conxunción 1.913
Adverbio 1.622
Artigo 5.124
Demostrativo 366
Relativo 758
Posesivo 340
Indefinido 641
Numeral 482
Pronome 790
Interrogativo-exclamativo 33
Locución 352
Interxección 12
Signo de puntuación 4.366
Categoría periférica 138
Ciencias e tecnoloxía
Substantivo 3.326
Adxectivo 870
Verbo 1.549
Preposición 2.120
Conxunción 547
Adverbio 486
Artigo 2.011
Demostrativo 128
Relativo 258
Posesivo 118
Indefinido 192
Numeral 271
Pronome 288
Interrogativo-exclamativo 14
Locución 170
Interxección 0
Signo de puntuación 1.518
Categoría periférica 89
Outros
Substantivo 7.306
Adxectivo 1.546
Verbo 3.466
Preposición 4.684
Conxunción 1.259
Adverbio 1.144
Artigo 4.446
Demostrativo 173
Relativo 543
Posesivo 360
Indefinido 347
Numeral 640
Pronome 596
Interrogativo-exclamativo 15
Locución 228
Interxección 2
Signo de puntuación 3.483
Categoría periférica 161
Sen clasificar
Substantivo 55.508
Adxectivo 14.357
Verbo 48.934
Preposición 38.188
Conxunción 17.228
Adverbio 19.373
Artigo 38.204
Demostrativo 2.816
Relativo 5.321
Posesivo 3.841
Indefinido 6.603
Numeral 2.072
Pronome 16.563
Interrogativo-exclamativo 893
Locución 3.011
Interxección 370
Signo de puntuación 42.337
Categoría periférica 43
Medio (Lemas)
Libro
Substantivo 8.800
Adxectivo 3.335
Verbo 2.644
Preposición 42
Conxunción 29
Adverbio 582
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 8
Indefinido 36
Numeral 208
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 422
Interxección 89
Signo de puntuación 16
Categoría periférica 30
Revista
Substantivo 2.366
Adxectivo 907
Verbo 857
Preposición 28
Conxunción 22
Adverbio 210
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 4
Posesivo 3
Indefinido 27
Numeral 358
Pronome 16
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 139
Interxección 1
Signo de puntuación 12
Categoría periférica 72
Xornal
Substantivo 13.088
Adxectivo 3.158
Verbo 2.019
Preposición 41
Conxunción 28
Adverbio 460
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 6
Indefinido 35
Numeral 2.537
Pronome 21
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 321
Interxección 16
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 540
Xénero (Lemas)
Narrativo
Substantivo 8.800
Adxectivo 3.335
Verbo 2.644
Preposición 42
Conxunción 29
Adverbio 582
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 8
Indefinido 36
Numeral 208
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 422
Interxección 89
Signo de puntuación 16
Categoría periférica 30
Xornalístico
Substantivo 13.766
Adxectivo 3.380
Verbo 2.138
Preposición 43
Conxunción 31
Adverbio 498
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 6
Indefinido 38
Numeral 2.694
Pronome 21
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 340
Interxección 17
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 577
Lustro (Lemas)
1975-1979
Substantivo 39
Adxectivo 13
Verbo 22
Preposición 6
Conxunción 3
Adverbio 5
Artigo 2
Demostrativo 1
Relativo 1
Posesivo 1
Indefinido 4
Numeral 8
Pronome 2
Interrogativo-exclamativo 0
Locución 2
Interxección 0
Signo de puntuación 5
Categoría periférica 2
1980-1984
Substantivo 1.572
Adxectivo 687
Verbo 717
Preposición 26
Conxunción 18
Adverbio 188
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 3
Posesivo 6
Indefinido 25
Numeral 60
Pronome 21
Interrogativo-exclamativo 2
Locución 117
Interxección 19
Signo de puntuación 14
Categoría periférica 10
1985-1989
Substantivo 877
Adxectivo 361
Verbo 492
Preposición 21
Conxunción 16
Adverbio 130
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 3
Posesivo 4
Indefinido 25
Numeral 22
Pronome 16
Interrogativo-exclamativo 3
Locución 61
Interxección 0
Signo de puntuación 9
Categoría periférica 0
1990-1994
Substantivo 4.025
Adxectivo 1.607
Verbo 1.543
Preposición 30
Conxunción 19
Adverbio 286
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 4
Posesivo 7
Indefinido 28
Numeral 79
Pronome 19
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 251
Interxección 41
Signo de puntuación 15
Categoría periférica 3
1995-1999
Substantivo 6.316
Adxectivo 2.253
Verbo 1.790
Preposición 34
Conxunción 22
Adverbio 440
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 7
Indefinido 32
Numeral 1.209
Pronome 22
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 288
Interxección 29
Signo de puntuación 15
Categoría periférica 182
2000-2004
Substantivo 5.304
Adxectivo 1.437
Verbo 1.327
Preposición 32
Conxunción 21
Adverbio 250
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 8
Indefinido 29
Numeral 1.589
Pronome 20
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 210
Interxección 19
Signo de puntuación 17
Categoría periférica 211
2005-2009
Substantivo 11.668
Adxectivo 3.229
Verbo 2.262
Preposición 40
Conxunción 31
Adverbio 458
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 7
Indefinido 34
Numeral 677
Pronome 25
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 336
Interxección 39
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 318
2010-2014
Substantivo 2.247
Adxectivo 481
Verbo 875
Preposición 21
Conxunción 16
Adverbio 130
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 3
Posesivo 5
Indefinido 25
Numeral 77
Pronome 20
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 95
Interxección 12
Signo de puntuación 11
Categoría periférica 3
Bloque (Lemas)
Ficción
Substantivo 8.800
Adxectivo 3.335
Verbo 2.644
Preposición 42
Conxunción 29
Adverbio 582
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 8
Indefinido 36
Numeral 208
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 422
Interxección 89
Signo de puntuación 16
Categoría periférica 30
Non ficción
Substantivo 13.766
Adxectivo 3.380
Verbo 2.138
Preposición 43
Conxunción 31
Adverbio 498
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 6
Indefinido 38
Numeral 2.694
Pronome 21
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 340
Interxección 17
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 577
Área temática (Lemas)
Economía e política
Substantivo 8.907
Adxectivo 2.384
Verbo 1.753
Preposición 41
Conxunción 26
Adverbio 401
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 5
Indefinido 37
Numeral 2.560
Pronome 19
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 287
Interxección 8
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 436
Cultura e artes
Substantivo 3.159
Adxectivo 836
Verbo 743
Preposición 24
Conxunción 18
Adverbio 163
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 5
Indefinido 21
Numeral 138
Pronome 17
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 109
Interxección 1
Signo de puntuación 17
Categoría periférica 54
Ciencias sociais
Substantivo 3.174
Adxectivo 1.053
Verbo 909
Preposición 27
Conxunción 20
Adverbio 195
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 4
Indefinido 28
Numeral 190
Pronome 16
Interrogativo-exclamativo 3
Locución 153
Interxección 10
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 47
Ciencias e tecnoloxía
Substantivo 1.488
Adxectivo 466
Verbo 490
Preposición 22
Conxunción 12
Adverbio 101
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 4
Posesivo 4
Indefinido 22
Numeral 124
Pronome 9
Interrogativo-exclamativo 3
Locución 70
Interxección 0
Signo de puntuación 15
Categoría periférica 45
Outros
Substantivo 3.124
Adxectivo 693
Verbo 747
Preposición 24
Conxunción 17
Adverbio 136
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 4
Posesivo 5
Indefinido 22
Numeral 217
Pronome 14
Interrogativo-exclamativo 2
Locución 85
Interxección 1
Signo de puntuación 13
Categoría periférica 87
Sen clasificar
Substantivo 8.800
Adxectivo 3.335
Verbo 2.644
Preposición 42
Conxunción 29
Adverbio 582
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 8
Indefinido 36
Numeral 208
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 422
Interxección 89
Signo de puntuación 16
Categoría periférica 30
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.