Corpus de Referencia do Galego Actual

Cinco mil máis frecuentes
Formas
Elementos gramaticais
Lemas
Hiperlemas
Datos xerais de elementos gramaticais e lemas
Medio (Elementos gramaticais)
Audiovisual
Substantivo 63.277
Adxectivo 12.855
Verbo 51.360
Preposición 40.094
Conxunción 20.396
Adverbio 26.295
Artigo 36.850
Demostrativo 4.433
Relativo 5.284
Posesivo 1.961
Indefinido 6.214
Numeral 4.561
Pronome 15.725
Interrogativo-exclamativo 909
Locución 895
Interxección 5.309
Signo de puntuación 24.837
Categoría periférica 932
Internet
Substantivo 14.865
Adxectivo 4.267
Verbo 11.062
Preposición 10.781
Conxunción 5.337
Adverbio 5.100
Artigo 9.358
Demostrativo 984
Relativo 1.619
Posesivo 954
Indefinido 1.626
Numeral 775
Pronome 3.014
Interrogativo-exclamativo 84
Locución 458
Interxección 62
Signo de puntuación 9.820
Categoría periférica 259
Libro
Substantivo 5.128.328
Adxectivo 1.426.530
Verbo 3.625.861
Preposición 3.430.146
Conxunción 1.417.957
Adverbio 1.419.202
Artigo 3.359.777
Demostrativo 251.560
Relativo 425.948
Posesivo 290.998
Indefinido 480.287
Numeral 251.080
Pronome 1.083.655
Interrogativo-exclamativo 54.613
Locución 122.168
Interxección 27.822
Signo de puntuación 3.690.959
Categoría periférica 69.285
Revista
Substantivo 1.473.420
Adxectivo 445.069
Verbo 753.874
Preposición 978.995
Conxunción 333.045
Adverbio 283.244
Artigo 892.878
Demostrativo 63.843
Relativo 111.484
Posesivo 55.515
Indefinido 103.960
Numeral 110.309
Pronome 146.828
Interrogativo-exclamativo 5.073
Locución 34.619
Interxección 1.314
Signo de puntuación 768.566
Categoría periférica 45.700
Xornal
Substantivo 3.397.036
Adxectivo 864.037
Verbo 1.606.568
Preposición 2.235.673
Conxunción 688.221
Adverbio 538.618
Artigo 2.116.018
Demostrativo 119.528
Relativo 247.100
Posesivo 128.613
Indefinido 180.902
Numeral 270.386
Pronome 304.171
Interrogativo-exclamativo 8.867
Locución 74.397
Interxección 1.700
Signo de puntuación 1.693.983
Categoría periférica 96.179
Xénero (Elementos gramaticais)
Sen clasificar
Substantivo 44.998
Adxectivo 10.078
Verbo 34.571
Preposición 31.383
Conxunción 15.966
Adverbio 20.536
Artigo 28.202
Demostrativo 3.731
Relativo 4.439
Posesivo 1.175
Indefinido 4.817
Numeral 3.078
Pronome 10.148
Interrogativo-exclamativo 435
Locución 547
Interxección 4.833
Signo de puntuación 3.508
Categoría periférica 386
Dramático
Substantivo 295.301
Adxectivo 70.668
Verbo 294.642
Preposición 179.363
Conxunción 99.828
Adverbio 121.328
Artigo 182.196
Demostrativo 16.997
Relativo 23.380
Posesivo 20.752
Indefinido 31.613
Numeral 13.922
Pronome 105.040
Interrogativo-exclamativo 9.939
Locución 6.149
Interxección 8.497
Signo de puntuación 366.127
Categoría periférica 1.767
Ensaístico
Substantivo 2.028.365
Adxectivo 654.009
Verbo 1.011.197
Preposición 1.348.849
Conxunción 442.937
Adverbio 384.645
Artigo 1.278.255
Demostrativo 89.026
Relativo 151.184
Posesivo 77.259
Indefinido 151.827
Numeral 158.369
Pronome 228.773
Interrogativo-exclamativo 7.727
Locución 48.585
Interxección 1.336
Signo de puntuación 1.135.559
Categoría periférica 63.047
Narrativo
Substantivo 2.880.247
Adxectivo 727.030
Verbo 2.358.960
Preposición 1.951.536
Conxunción 890.353
Adverbio 927.469
Artigo 1.944.927
Demostrativo 148.934
Relativo 255.660
Posesivo 195.559
Indefinido 301.138
Numeral 86.578
Pronome 759.570
Interrogativo-exclamativo 37.543
Locución 70.011
Interxección 18.471
Signo de puntuación 2.235.763
Categoría periférica 7.410
Xornalístico
Substantivo 4.828.015
Adxectivo 1.290.973
Verbo 2.349.355
Preposición 3.184.558
Conxunción 1.015.872
Adverbio 818.481
Artigo 2.981.301
Demostrativo 181.660
Relativo 356.772
Posesivo 183.296
Indefinido 283.594
Numeral 375.164
Pronome 449.862
Interrogativo-exclamativo 13.902
Locución 107.245
Interxección 3.070
Signo de puntuación 2.447.208
Categoría periférica 139.745
Lustro (Elementos gramaticais)
1975-1979
Substantivo 188.527
Adxectivo 60.925
Verbo 120.475
Preposición 130.638
Conxunción 48.179
Adverbio 50.991
Artigo 125.378
Demostrativo 7.910
Relativo 13.411
Posesivo 9.962
Indefinido 16.827
Numeral 10.054
Pronome 33.107
Interrogativo-exclamativo 2.113
Locución 3.209
Interxección 628
Signo de puntuación 138.211
Categoría periférica 4.271
1980-1984
Substantivo 327.907
Adxectivo 94.476
Verbo 215.932
Preposición 218.668
Conxunción 91.214
Adverbio 90.251
Artigo 212.060
Demostrativo 14.848
Relativo 24.622
Posesivo 18.332
Indefinido 29.668
Numeral 14.469
Pronome 65.079
Interrogativo-exclamativo 4.149
Locución 6.023
Interxección 1.546
Signo de puntuación 241.428
Categoría periférica 3.941
1985-1989
Substantivo 390.478
Adxectivo 115.447
Verbo 262.610
Preposición 262.141
Conxunción 107.636
Adverbio 104.833
Artigo 258.172
Demostrativo 18.322
Relativo 31.692
Posesivo 21.951
Indefinido 35.205
Numeral 25.861
Pronome 79.878
Interrogativo-exclamativo 4.100
Locución 9.522
Interxección 1.936
Signo de puntuación 279.410
Categoría periférica 11.257
1990-1994
Substantivo 1.048.183
Adxectivo 291.184
Verbo 724.758
Preposición 709.007
Conxunción 286.962
Adverbio 292.186
Artigo 693.513
Demostrativo 53.676
Relativo 87.775
Posesivo 56.109
Indefinido 102.377
Numeral 50.646
Pronome 214.061
Interrogativo-exclamativo 10.490
Locución 25.703
Interxección 6.096
Signo de puntuación 745.261
Categoría periférica 12.085
1995-1999
Substantivo 2.074.141
Adxectivo 566.028
Verbo 1.239.142
Preposición 1.362.413
Conxunción 501.526
Adverbio 460.386
Artigo 1.310.528
Demostrativo 88.708
Relativo 160.330
Posesivo 93.799
Indefinido 155.565
Numeral 136.606
Pronome 317.189
Interrogativo-exclamativo 16.351
Locución 48.659
Interxección 10.681
Signo de puntuación 1.269.190
Categoría periférica 42.995
2000-2004
Substantivo 1.591.044
Adxectivo 412.242
Verbo 913.423
Preposición 1.051.569
Conxunción 373.262
Adverbio 324.633
Artigo 1.013.228
Demostrativo 64.710
Relativo 123.572
Posesivo 73.585
Indefinido 106.644
Numeral 98.116
Pronome 230.339
Interrogativo-exclamativo 11.110
Locución 37.475
Interxección 3.985
Signo de puntuación 927.526
Categoría periférica 32.446
2005-2009
Substantivo 2.043.639
Adxectivo 563.956
Verbo 1.166.460
Preposición 1.358.083
Conxunción 486.121
Adverbio 433.734
Artigo 1.291.147
Demostrativo 88.707
Relativo 160.008
Posesivo 90.988
Indefinido 149.015
Numeral 139.503
Pronome 281.351
Interrogativo-exclamativo 10.586
Locución 49.064
Interxección 5.608
Signo de puntuación 1.200.929
Categoría periférica 47.462
2010-2014
Substantivo 2.188.795
Adxectivo 583.629
Verbo 1.299.785
Preposición 1.456.493
Conxunción 524.178
Adverbio 478.544
Artigo 1.376.946
Demostrativo 94.535
Relativo 174.832
Posesivo 105.312
Indefinido 164.978
Numeral 144.120
Pronome 313.596
Interrogativo-exclamativo 10.133
Locución 48.292
Interxección 5.568
Signo de puntuación 1.278.385
Categoría periférica 50.663
2015-2019
Substantivo 224.212
Adxectivo 64.871
Verbo 106.140
Preposición 146.677
Conxunción 45.878
Adverbio 36.901
Artigo 133.909
Demostrativo 8.932
Relativo 15.193
Posesivo 8.003
Indefinido 12.710
Numeral 17.736
Pronome 18.793
Interrogativo-exclamativo 514
Locución 4.590
Interxección 159
Signo de puntuación 107.825
Categoría periférica 7.235
Bloque (Elementos gramaticais)
Sen clasificar
Substantivo 44.998
Adxectivo 10.078
Verbo 34.571
Preposición 31.383
Conxunción 15.966
Adverbio 20.536
Artigo 28.202
Demostrativo 3.731
Relativo 4.439
Posesivo 1.175
Indefinido 4.817
Numeral 3.078
Pronome 10.148
Interrogativo-exclamativo 435
Locución 547
Interxección 4.833
Signo de puntuación 3.508
Categoría periférica 386
Ficción
Substantivo 3.175.548
Adxectivo 797.698
Verbo 2.653.602
Preposición 2.130.899
Conxunción 990.181
Adverbio 1.048.797
Artigo 2.127.123
Demostrativo 165.931
Relativo 279.040
Posesivo 216.311
Indefinido 332.751
Numeral 100.500
Pronome 864.610
Interrogativo-exclamativo 47.482
Locución 76.160
Interxección 26.968
Signo de puntuación 2.601.890
Categoría periférica 9.177
Non ficción
Substantivo 6.856.380
Adxectivo 1.944.982
Verbo 3.360.552
Preposición 4.533.407
Conxunción 1.458.809
Adverbio 1.203.126
Artigo 4.259.556
Demostrativo 270.686
Relativo 507.956
Posesivo 260.555
Indefinido 435.421
Numeral 533.533
Pronome 678.635
Interrogativo-exclamativo 21.629
Locución 155.830
Interxección 4.406
Signo de puntuación 3.582.767
Categoría periférica 202.792
Área temática (Elementos gramaticais)
Economía e política
Substantivo 2.421.099
Adxectivo 681.741
Verbo 1.159.342
Preposición 1.658.792
Conxunción 509.781
Adverbio 391.814
Artigo 1.549.996
Demostrativo 89.487
Relativo 170.731
Posesivo 83.397
Indefinido 132.481
Numeral 203.297
Pronome 212.804
Interrogativo-exclamativo 6.160
Locución 61.725
Interxección 828
Signo de puntuación 1.211.196
Categoría periférica 94.279
Cultura e artes
Substantivo 845.744
Adxectivo 233.490
Verbo 420.326
Preposición 538.985
Conxunción 183.190
Adverbio 159.639
Artigo 501.928
Demostrativo 36.485
Relativo 67.762
Posesivo 35.113
Indefinido 60.289
Numeral 56.039
Pronome 84.820
Interrogativo-exclamativo 2.994
Locución 17.453
Interxección 940
Signo de puntuación 456.207
Categoría periférica 16.348
Ciencias sociais
Substantivo 1.455.946
Adxectivo 446.628
Verbo 781.437
Preposición 961.190
Conxunción 346.446
Adverbio 304.305
Artigo 931.943
Demostrativo 67.407
Relativo 122.408
Posesivo 66.084
Indefinido 117.343
Numeral 82.203
Pronome 180.467
Interrogativo-exclamativo 6.302
Locución 32.406
Interxección 1.424
Signo de puntuación 831.765
Categoría periférica 21.596
Ciencias e tecnoloxía
Substantivo 996.312
Adxectivo 311.098
Verbo 456.762
Preposición 648.469
Conxunción 196.346
Adverbio 155.921
Artigo 591.827
Demostrativo 38.954
Relativo 66.176
Posesivo 28.828
Indefinido 58.250
Numeral 91.488
Pronome 85.995
Interrogativo-exclamativo 3.055
Locución 22.889
Interxección 378
Signo de puntuación 496.537
Categoría periférica 48.695
Outros
Substantivo 1.159.947
Adxectivo 279.521
Verbo 553.899
Preposición 741.120
Conxunción 228.537
Adverbio 196.420
Artigo 698.009
Demostrativo 39.365
Relativo 82.864
Posesivo 48.332
Indefinido 68.888
Numeral 101.411
Pronome 117.143
Interrogativo-exclamativo 3.190
Locución 21.830
Interxección 859
Signo de puntuación 601.338
Categoría periférica 22.044
Sen clasificar
Substantivo 3.197.878
Adxectivo 800.280
Verbo 2.676.959
Preposición 2.147.133
Conxunción 1.000.656
Adverbio 1.064.360
Artigo 2.141.178
Demostrativo 168.650
Relativo 281.494
Posesivo 216.287
Indefinido 335.738
Numeral 102.673
Pronome 872.164
Interrogativo-exclamativo 47.845
Locución 76.234
Interxección 31.778
Signo de puntuación 2.591.122
Categoría periférica 9.393
Medio (Lemas)
Audiovisual
Substantivo 7.887
Adxectivo 1.830
Verbo 1.815
Preposición 46
Conxunción 28
Adverbio 372
Artigo 3
Demostrativo 5
Relativo 4
Posesivo 9
Indefinido 32
Numeral 451
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 108
Interxección 61
Signo de puntuación 16
Categoría periférica 71
Internet
Substantivo 3.711
Adxectivo 1.099
Verbo 1.083
Preposición 32
Conxunción 23
Adverbio 236
Artigo 2
Demostrativo 3
Relativo 5
Posesivo 7
Indefinido 28
Numeral 150
Pronome 22
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 93
Interxección 20
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 47
Libro
Substantivo 120.344
Adxectivo 11.920
Verbo 6.198
Preposición 68
Conxunción 50
Adverbio 1.861
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 45
Numeral 7.052
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 432
Interxección 135
Signo de puntuación 19
Categoría periférica 1.109
Revista
Substantivo 79.246
Adxectivo 8.408
Verbo 4.514
Preposición 59
Conxunción 45
Adverbio 1.219
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 42
Numeral 5.024
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 303
Interxección 82
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.056
Xornal
Substantivo 153.366
Adxectivo 9.804
Verbo 4.967
Preposición 62
Conxunción 46
Adverbio 1.453
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 41
Numeral 11.014
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 353
Interxección 88
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.365
Xénero (Lemas)
Sen clasificar
Substantivo 6.841
Adxectivo 1.544
Verbo 1.544
Preposición 43
Conxunción 25
Adverbio 332
Artigo 3
Demostrativo 5
Relativo 4
Posesivo 8
Indefinido 30
Numeral 237
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 78
Interxección 44
Signo de puntuación 4
Categoría periférica 54
Dramático
Substantivo 19.038
Adxectivo 5.301
Verbo 3.951
Preposición 61
Conxunción 45
Adverbio 864
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 40
Numeral 734
Pronome 31
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 276
Interxección 111
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 132
Ensaístico
Substantivo 80.274
Adxectivo 9.752
Verbo 4.971
Preposición 66
Conxunción 48
Adverbio 1.505
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 44
Numeral 6.687
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 330
Interxección 84
Signo de puntuación 19
Categoría periférica 1.017
Narrativo
Substantivo 65.716
Adxectivo 10.209
Verbo 5.939
Preposición 66
Conxunción 48
Adverbio 1.635
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 44
Numeral 1.763
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 413
Interxección 133
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 379
Xornalístico
Substantivo 194.192
Adxectivo 10.594
Verbo 5.244
Preposición 63
Conxunción 48
Adverbio 1.553
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 42
Numeral 13.435
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 370
Interxección 102
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.608
Lustro (Lemas)
1975-1979
Substantivo 17.606
Adxectivo 4.749
Verbo 3.410
Preposición 58
Conxunción 40
Adverbio 795
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 4
Posesivo 8
Indefinido 40
Numeral 1.085
Pronome 30
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 243
Interxección 61
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 223
1980-1984
Substantivo 23.447
Adxectivo 6.062
Verbo 4.075
Preposición 57
Conxunción 43
Adverbio 1.001
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 41
Numeral 1.127
Pronome 29
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 276
Interxección 83
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 203
1985-1989
Substantivo 24.407
Adxectivo 6.363
Verbo 4.136
Preposición 58
Conxunción 42
Adverbio 1.136
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 41
Numeral 1.543
Pronome 29
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 292
Interxección 78
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 280
1990-1994
Substantivo 47.518
Adxectivo 8.374
Verbo 5.046
Preposición 61
Conxunción 45
Adverbio 1.395
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 42
Numeral 2.394
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 349
Interxección 108
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 465
1995-1999
Substantivo 87.653
Adxectivo 9.840
Verbo 5.278
Preposición 61
Conxunción 47
Adverbio 1.522
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 42
Numeral 6.699
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 352
Interxección 110
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.021
2000-2004
Substantivo 77.515
Adxectivo 9.324
Verbo 5.223
Preposición 61
Conxunción 46
Adverbio 1.386
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 42
Numeral 5.405
Pronome 31
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 361
Interxección 100
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 941
2005-2009
Substantivo 93.924
Adxectivo 9.778
Verbo 5.196
Preposición 60
Conxunción 46
Adverbio 1.441
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 43
Numeral 5.996
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 347
Interxección 109
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.045
2010-2014
Substantivo 96.885
Adxectivo 9.592
Verbo 5.275
Preposición 58
Conxunción 45
Adverbio 1.392
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 41
Numeral 5.693
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 358
Interxección 108
Signo de puntuación 19
Categoría periférica 1.014
2015-2019
Substantivo 23.220
Adxectivo 4.298
Verbo 2.767
Preposición 46
Conxunción 30
Adverbio 576
Artigo 3
Demostrativo 5
Relativo 5
Posesivo 7
Indefinido 35
Numeral 1.487
Pronome 23
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 181
Interxección 35
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 380
Bloque (Lemas)
Sen clasificar
Substantivo 6.841
Adxectivo 1.544
Verbo 1.544
Preposición 43
Conxunción 25
Adverbio 332
Artigo 3
Demostrativo 5
Relativo 4
Posesivo 8
Indefinido 30
Numeral 237
Pronome 27
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 78
Interxección 44
Signo de puntuación 4
Categoría periférica 54
Ficción
Substantivo 69.827
Adxectivo 10.353
Verbo 5.994
Preposición 67
Conxunción 49
Adverbio 1.658
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 44
Numeral 2.034
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 418
Interxección 134
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 414
Non ficción
Substantivo 235.449
Adxectivo 11.724
Verbo 5.613
Preposición 66
Conxunción 48
Adverbio 1.746
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 45
Numeral 17.089
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 393
Interxección 108
Signo de puntuación 19
Categoría periférica 1.841
Área temática (Lemas)
Economía e política
Substantivo 86.541
Adxectivo 8.402
Verbo 4.560
Preposición 64
Conxunción 45
Adverbio 1.335
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 41
Numeral 11.032
Pronome 30
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 324
Interxección 65
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 1.315
Cultura e artes
Substantivo 66.252
Adxectivo 6.881
Verbo 3.975
Preposición 57
Conxunción 44
Adverbio 1.096
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 40
Numeral 2.715
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 268
Interxección 74
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 649
Ciencias sociais
Substantivo 75.232
Adxectivo 9.177
Verbo 4.931
Preposición 64
Conxunción 47
Adverbio 1.487
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 44
Numeral 3.765
Pronome 30
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 340
Interxección 95
Signo de puntuación 19
Categoría periférica 710
Ciencias e tecnoloxía
Substantivo 49.227
Adxectivo 7.194
Verbo 3.819
Preposición 56
Conxunción 43
Adverbio 1.017
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 9
Indefinido 41
Numeral 4.647
Pronome 28
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 250
Interxección 50
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 829
Outros
Substantivo 87.470
Adxectivo 7.650
Verbo 4.374
Preposición 58
Conxunción 43
Adverbio 1.092
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 10
Indefinido 41
Numeral 3.681
Pronome 31
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 286
Interxección 73
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 876
Sen clasificar
Substantivo 70.532
Adxectivo 10.345
Verbo 5.995
Preposición 67
Conxunción 48
Adverbio 1.658
Artigo 3
Demostrativo 6
Relativo 5
Posesivo 11
Indefinido 44
Numeral 2.070
Pronome 32
Interrogativo-exclamativo 4
Locución 418
Interxección 134
Signo de puntuación 18
Categoría periférica 430
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.