Corpus de Referencia do Galego Actual

1000 Elementos gramaticais máis frecuentes
Orde Elemento gramatical Categoría Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe acumulada
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utlización.