Corpus de Referencia do Galego Actual

Na súa versión actual, 3.0, o corpus etiquetado manualmente dispoñible para consulta consta de 617.492 palabras ortográficas (742.044 elementos gramaticais), que se distribúen da seguinte forma:
Palabras ortográficas
Frecuencias
Frecuencia Palabras ortográficas Porcentaxe Porcentaxe acumulada Frecuencia das palabras Porcentaxe Porcentaxe acumulada
> 5000 14 0,02 % 0,02 % 240.987 34,17 % 34,17 %
1000<F<=5000 36 0,06 % 0,09 % 74.092 10,51 % 44,68 %
500<F<=1000 54 0,09 % 0,18 % 37.606 5,33 % 50,01 %
100<F<=500 486 0,83 % 1,01 % 97.692 13,85 % 63,87 %
25<F<=100 1.935 3,31 % 4,32 % 92.641 13,14 % 77,01 %
10<F<=25 3.142 5,37 % 9,69 % 50.320 7,14 % 84,14 %
4<F<=10 5.869 10,03 % 19,72 % 40.038 5,68 % 89,82 %
2<F<=4 6.772 11,58 % 31,3 % 22.867 3,24 % 93,06 %
F=2 8.732 14,93 % 46,22 % 17.464 2,48 % 95,54 %
F=1 31.457 53,78 % 100,0 % 31.457 4,46 % 100,0 %
Lustro
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
1975-1979 219 1 355/millón
1980-1984 18.966 21 30.715/millón
1985-1989 9.386 6 15.200/millón
1990-1994 80.612 54 130.547/millón
1995-1999 139.234 316 225.483/millón
2000-2004 118.882 369 192.524/millón
2005-2009 226.317 867 366.510/millón
2010-2014 23.876 39 38.666/millón
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Economía e política 295.566 936 478.656/millón
Cultura e artes 39.749 133 64.372/millón
Ciencias sociais 70.707 182 114.507/millón
Ciencias e tecnoloxía 29.824 102 48.299/millón
Outros 87.545 331 141.775/millón
Medio
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Xornal 329.825 1.169 534.136/millón
Revista 35.122 28 56.878/millón
Libro 252.545 476 408.985/millón
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 617.492 1.673 1.000.000/millón
Bloque
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Ficción 252.545 476 408.985/millón
Non ficción 364.947 1.197 591.015/millón
Xénero
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Narrativo 252.545 476 408.985/millón
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 364.947 1.197 591.015/millón
Subtipo
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 252.545 476 408.985/millón
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 329.825 1.169 534.136/millón
Revista 35.122 28 56.878/millón
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Elementos gramaticais
Frecuencias
Frecuencia Elementos gramaticais Porcentaxe Porcentaxe acumulada Frecuencia dos elementos Porcentaxe Porcentaxe acumulada
> 5000 17 0,03 % 0,03 % 322.204 43,36 % 43,36 %
1000<F<=5000 36 0,07 % 0,1 % 62.483 8,41 % 51,76 %
500<F<=1000 51 0,1 % 0,2 % 34.387 4,63 % 56,39 %
100<F<=500 454 0,88 % 1,09 % 88.477 11,91 % 68,3 %
25<F<=100 1.830 3,57 % 4,65 % 86.811 11,68 % 79,98 %
10<F<=25 3.023 5,89 % 10,55 % 48.560 6,53 % 86,51 %
4<F<=10 5.486 10,69 % 21,24 % 37.419 5,04 % 91,55 %
2<F<=4 6.161 12,01 % 33,25 % 20.867 2,81 % 94,36 %
F=2 7.697 15,0 % 48,25 % 15.394 2,07 % 96,43 %
F=1 26.548 51,75 % 100,0 % 26.548 3,57 % 100,0 %
Lustro
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
1975-1979 259 1 349/millón
1980-1984 23.514 21 31.688/millón
1985-1989 11.256 6 15.169/millón
1990-1994 101.615 54 136.939/millón
1995-1999 166.962 316 225.003/millón
2000-2004 140.529 369 189.381/millón
2005-2009 268.532 867 361.882/millón
2010-2014 29.377 39 39.589/millón
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Economía e política 346.161 936 466.497/millón
Cultura e artes 45.548 133 61.382/millón
Ciencias sociais 82.424 182 111.077/millón
Ciencias e tecnoloxía 34.577 102 46.597/millón
Outros 101.720 331 137.081/millón
Medio
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Xornal 384.833 1.169 518.612/millón
Revista 41.556 28 56.002/millón
Libro 315.655 476 425.386/millón
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 742.044 1.673 1.000.000/millón
Bloque
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Ficción 315.655 476 425.386/millón
Non ficción 426.389 1.197 574.614/millón
Xénero
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Narrativo 315.655 476 425.386/millón
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 426.389 1.197 574.614/millón
Subtipo
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 315.655 476 425.386/millón
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 384.833 1.169 518.612/millón
Revista 41.556 28 56.002/millón
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utlización.