Corpus de Referencia do Galego Actual

Na súa versión actual, 3.2, o corpus etiquetado manualmente dispoñible para consulta consta de 617.492 palabras ortográficas (742.204 elementos gramaticais), que se distribúen da seguinte forma:
Palabras ortográficas
Frecuencias
Frecuencia Palabras ortográficas Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada Frecuencia das palabras Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
> 5000 14 0,02 % 0,02 % 240.874 34,16 % 34,16 %
1000<F<=5000 36 0,06 % 0,09 % 74.103 10,51 % 44,67 %
500<F<=1000 54 0,09 % 0,18 % 37.616 5,33 % 50,0 %
100<F<=500 486 0,83 % 1,01 % 97.712 13,86 % 63,86 %
25<F<=100 1.936 3,31 % 4,32 % 92.685 13,14 % 77,0 %
10<F<=25 3.143 5,37 % 9,69 % 50.331 7,14 % 84,14 %
4<F<=10 5.870 10,03 % 19,72 % 40.039 5,68 % 89,82 %
2<F<=4 6.770 11,57 % 31,29 % 22.859 3,24 % 93,06 %
F=2 8.736 14,93 % 46,22 % 17.472 2,48 % 95,54 %
F=1 31.473 53,78 % 100,0 % 31.473 4,46 % 100,0 %
Lustro
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
1975-1979 219 1 355/millón
1980-1984 18.966 21 30.715/millón
1985-1989 9.386 6 15.200/millón
1990-1994 80.612 54 130.547/millón
1995-1999 139.234 316 225.483/millón
2000-2004 118.882 369 192.524/millón
2005-2009 226.317 867 366.510/millón
2010-2014 23.876 39 38.666/millón
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Economía e política 295.566 936 478.656/millón
Cultura e artes 39.749 133 64.372/millón
Ciencias sociais 70.707 182 114.507/millón
Ciencias e tecnoloxía 29.824 102 48.299/millón
Outros 87.545 331 141.775/millón
Sen clasificar 252.545 476 408.985/millón
Medio
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Xornal 329.825 1.169 534.136/millón
Revista 35.122 28 56.878/millón
Libro 252.545 476 408.985/millón
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 617.492 1.673 1.000.000/millón
Bloque
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Ficción 252.545 476 408.985/millón
Non ficción 364.947 1.197 591.015/millón
Xénero
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Narrativo 252.545 476 408.985/millón
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 364.947 1.197 591.015/millón
Subtipo
Palabras ortográficas Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 252.545 476 408.985/millón
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 329.825 1.169 534.136/millón
Revista 35.122 28 56.878/millón
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Publicidade 0 0 Frec. norm.
Elementos gramaticais
Frecuencias
Frecuencia Elementos gramaticais Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada Frecuencia dos elementos Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
> 5000 17 0,03 % 0,03 % 322.245 43,36 % 43,36 %
1000<F<=5000 35 0,07 % 0,1 % 61.390 8,26 % 51,62 %
500<F<=1000 52 0,1 % 0,2 % 35.337 4,76 % 56,38 %
100<F<=500 454 0,88 % 1,09 % 88.494 11,91 % 68,29 %
25<F<=100 1.831 3,57 % 4,65 % 86.850 11,69 % 79,97 %
10<F<=25 3.023 5,89 % 10,54 % 48.562 6,53 % 86,51 %
4<F<=10 5.488 10,69 % 21,23 % 37.434 5,04 % 91,54 %
2<F<=4 6.159 12,0 % 33,23 % 20.859 2,81 % 94,35 %
F=2 7.702 15,0 % 48,24 % 15.404 2,07 % 96,42 %
F=1 26.573 51,76 % 100,0 % 26.573 3,58 % 100,0 %
Lustro
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
1975-1979 259 1 349/millón
1980-1984 23.514 21 31.681/millón
1985-1989 11.256 6 15.166/millón
1990-1994 101.674 54 136.989/millón
1995-1999 166.962 316 224.954/millón
2000-2004 140.536 369 189.350/millón
2005-2009 268.565 867 361.848/millón
2010-2014 29.438 39 39.663/millón
2015-2019 0 0 Frec. norm.
Área temática
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Economía e política 346.161 936 466.396/millón
Cultura e artes 45.548 133 61.369/millón
Ciencias sociais 82.422 182 111.050/millón
Ciencias e tecnoloxía 34.577 102 46.587/millón
Outros 101.720 331 137.051/millón
Sen clasificar 315.817 476 425.512/millón
Medio
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Xornal 384.831 1.169 518.498/millón
Revista 41.556 28 55.990/millón
Libro 315.817 476 425.512/millón
Internet 0 0 Frec. norm.
Audiovisual 0 0 Frec. norm.
Orixe
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Oral 0 0 Frec. norm.
Escrita 742.204 1.673 1.000.000/millón
Bloque
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Ficción 315.817 476 425.512/millón
Non ficción 426.387 1.197 574.488/millón
Xénero
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Narrativo 315.817 476 425.512/millón
Dramático 0 0 Frec. norm.
Ensaístico 0 0 Frec. norm.
Xornalístico 426.387 1.197 574.488/millón
Subtipo
Elementos gramaticais Documentos Frec. norm.
Novela 0 0 Frec. norm.
Relato curto 315.817 476 425.512/millón
Obra de teatro 0 0 Frec. norm.
Guión 0 0 Frec. norm.
Libro de texto 0 0 Frec. norm.
Memoria 0 0 Frec. norm.
Artigo científico 0 0 Frec. norm.
Divulgación 0 0 Frec. norm.
Xornal 384.831 1.169 518.498/millón
Revista 41.556 28 55.990/millón
Blog 0 0 Frec. norm.
Tertulia 0 0 Frec. norm.
Informativo 0 0 Frec. norm.
Variedades 0 0 Frec. norm.
Programa cultural 0 0 Frec. norm.
Publicidade 0 0 Frec. norm.
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.